Articles

Titulní stránka

  Aktuality


 

Městská knihovna Sokolov má pro čtenáře k dispozici 2 on-line katalogy

Přihlašovací jméno a heslo je pro oba katalogy stejné

Podrobnější informace zde               

porovnání Opac vs Vufind

S přechodem na nový knihovní systém, jsou nová pravidla pro čtenáře. Seznámit se se změnami můžete zde


 

 TEXTWARS2 Plakt  
Městská knihovna Sokolov za finanční podpory Ministerstva kultury vyhlašuje první ročník literární soutěže TEXT WARS!
 
Soutěž v rámci prvního sokolovského knižního festivalu fantazie BookCon Sokolov 2017.

V porotě zasednou autoři sci-fi a fantasy literatury Františka Vrbenská, Pavel Renčín a Michal Březina. 
 
 
1. Soutěžící musí být ve věku od 12 let do 112 let.
 
2. Soutěžící musí trvalým bydlištěm spadat do Karlovarského kraje na planetě Zemi.
 
3. Povídka musí být v žánru sci-fi/fantasy/horor včetně příslušných subkategorií.
 
4. Text musí být pouze v českém jazyce. Slohové práce v sanskrtu nepřijímáme.
 
5. 60 000 znaků včetně mezer je konečná hranice soutěžního textu. Ve Wordu lze snadno spočítat – je tam dole vlevo takové tlačítko. Kdo neví nebo nenajde nebo jinak nespočítá, ať se rovnou vzdá dopředu. Spodní rozsah nerozhoduje. I krátký text může vyhrát. I v povídce může totiž platit, že méně znamená více.
 
6. Zasláním povídky souhlasí autor s jejím následným použitím a propagací v rámci soutěže pořadatelem. 
 
7. Uzávěrka bude 20. 10. 2017, práce tedy musí být odeslány nejpozději do půlnoci tohoto dne. Přijímají se pouze textové dokumenty jako
příloha na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pod uvedeným předmětem: TEXT WARS 01.
 
8. Součástí emailu musí být prohlášení, že se jedná o vlastní autorské dílo, které dosud nikde žádnou soutěž nevyhrálo, či nebylo publikováno. Dále musí být uvedeno jméno autora, adresa a telefonní kontakt. Anonymita soutěžících bude při posuzování porotci zaručena. 
 
9. Dbejte na stylistiku i pravopis. Nebude hodnocen jen váš originální nápad, ale i zpracování.
 
10. Soutěžit lze pouze s povídkou. 
 
11. Se všemi dalšími dotazy se obracejte na Emu Reismüllerovou, tel. 725 729 498, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
12. Díla, která se svým obsahem mohou protivit zákonům ČR, budou automaticky ze soutěže vyřazena. 

 


 Obale Knihovnick

 

LV sout plakt       

MÁMA, TÁTA A JÁ

Vyhlašujeme literárně - výtvarnou soutěž ve spolupráci s portálem Stridavka.cz.

Práce budou hodnoceny v kategoriích: literární a výtvarná.

Dále pak podle věku: do 6 let, 7 – 9 let, 10 – 12 let a 13 – 15 let.

Každá práce musí být náležitě označena:
jméno + příjmení tvůrce, věk, kontakt (adresa, e-mail nebo telefon).

Práce odevzdávejte v oddělení pro děti a mládež MK Sokolov
nebo zasílejte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do konce 15. 11. 2017.

Ceny výhercům budou předány v prosinci na akci Den pro dětskou knihu.

 

  


 

ZOO sout plakt         

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

 

tentokrát vyhlášené na počest narození

druhého mláděte nosorožce indického v plzeňské zoo

Děti zapojené do soutěže si musí při minimálně 12 návštěvách knihovny v průběhu roku 2017
vypůjčit a přečíst nejméně 12 knih o přírodě.


Při každé návštěvě si vypůjčí alespoň jednu knihu o přírodě (vypůjčí-li si při jedné návštěvě takových
knížek několik – je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky)

Pro zájemce o tuto soutěž je připravena speciální průkazka, kterou čtenář obdrží v knihovně.
Do této průkazky bude pracovnice knihovny razítkem, datumem a podpisem
potvrzovat jednotlivé výpůjčky.

Po splnění jejich stanoveného počtu průkazku od čtenáře vyzvedne a uschová.

Každý soutěžící čtenář, který splní podmínky obdrží 1 volnou vstupenku do ZOO a BZ Plzeň na rok 2018.

    

 

  


 Literrn oknko logo

LITERÁRNÍ OKÉNKO

Nová rubrika našich webových stránek, kde si můžete přečíst literární práce našich čtenářů
a přispěvatelů.

Literární okénko je určeno všem, kteří by se chtěli podělit o radost ze psaní.

Příspěvky můžete posílat na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Příspěvky v této rubrice uveřejňujeme tak, jak nám byly zaslány – bez oprav a korektur.

 

 


 

teme dtem 2017Vyrbn pro ikulky 
 Barevn dny

 

 spoleensk hry    

Pravidla pro půjčování deskových her

1. Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři
a s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

 

2. Hry si mohou zájemci půjčit v oddělení pro dospělé
a v oddělení pro děti, čtenářům mladším 15 let se půjčí hra oproti podpisu zákonného zástupce.

 

3. Čtenář si může půjčit pouze 1 hru na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení, nepřipouští se také opakované půjčení.

 

4. Hry lze rezervovat.

 

5. Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle platného ceníku.

 

6. V případě poškození či ztráty hry nebo její části, je čtenář povinen
zakoupit tutéž hru nebo uhradit její celou cenu (a to nejpozději do 1 měsíce od nahlášení ztráty.

 

7. Každá hra obsahuje seznam všech komponentů hry, který je čtenář povinen si před vypůjčením zkontrolovat.

 

8. V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

 

 


 

 

zvukovka

Městská knihovna Sokolov nabízí všem zájemcům, kterým zdravotní znevýhodnění znemožňuje čtení knih v klasické papírové podobě, možnost zapůjčení zvukových knih.
Lze si je vypůjčit ve zvukové knihovně (v oddělení pro dospělé). Podmínky půjčování na www.mksokolov.cz (sekce O knihovně - Knihovní řád)
        

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

  

                           


 

Naši milí čtenáři,

máme pro Vás dobrou zprávu - v naší knihovně jsme začali půjčovat také e-knihy

Tato služba je pro všechny registrované čtenáře ZDARMA
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

 

Více informací na záložce E-knihy

     


 

 

 


 

 Mohlo by vás zajímat

 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 7. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním tématem komiksové soutěže je "Soutěž nebo spolupráce?". Už více než 10 let mění Bohouš a Dáša svět. Je na čase zjistit více o jejich super schopnostech. Odhalte spolu s námi tajemství jejich úspěchu - sílu spolupráce! Soutěžit mohou jednotlivci i týmy ve třech věkových kategoriích - 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy. Vítězové soutěže budou odměněni zajímavými cenami. O nejlepších komiksech rozhoduje nejen odborná porota, ale i veřejnost, která bude mít možnost elektronicky hlasovat pro své favority. Více na - https://www.varianty.cz/projekty/81-komiksova-soutez-bohous-a-dasa-meni-svet-soutez-nebo-spoluprace

 

Semínkovna Sokolov

Ve čtvrtek 27.4.2017 byl v rámci přednášky zahájen provoz Semínkovny v Sokolově. Vznikla ve spolupráci Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 a Městské knihovny Sokolov.
Spravovat ji budou členové ekoparlamentu školy.

Semínkovna se nachází v čítárně Městské knihovny Sokolov a využít ji může každý, kdo rád zahradničí už roky nebo teprve začíná. Princip Semínkovny je založen na sdílení semínek,
která si každý sám vypěstuje.

Semínkovna v podstatě funguje jako knihovna. Půjčím si semínka, vypěstuji rostlinky a zase semínka vrátím. Jediný rozdíl spočívá v tom, že mohu vrátit do Semínkovny jiný druh semínek,
než jsem si vypůjčil. Provoz Semínkovny je řízen pravidly Semínkovny, ale je založen hlavně na důvěře.

Do Semínkovny můžete zavítat v době otevření čítárny, což je v pondělí a ve čtvrtek 9-12 a 13-18, v úterý a ve středu 9-12 a 13-17 a v pátek a v sobotu 9-12 a 13-16.

 

Projekt MARC21 v Sokolově

Cílem projektu byl přechod z UNIMARC (interního katalogizačního formátu Městské knihovny Sokolov) na formát MARC21. Tento přechod byl nutným krokem pro aplikaci nových katalogizačních pravidel RDA. Sjednocením interních formátů bude dosaženo také lepší kooperace mezi Souborným katalogem a jednotlivými knihovnami i mezi knihovnami navzájem. Městská knihovna Sokolov je díky projektu na tuto kooperaci připravena.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.


Projekt Veřejný internet - v MK Sokolov ve všech odděleních internet zdarma   Přístupový bod v čítárně MK Sokolov   MK Sokolov na Facebooku   Ptejte se knihovny