Czech English German Russian

Articles

Projekty

Koncepce knihovny:

Koncepce rozvoje Městské knihovny Sokolov na léta 2016 – 2020 (.pdf, 120,94 kB) 

Regionální funkce

Městská knihovna Sokolov je pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. Tyto služby, které spočívají v nákupu, zpracování a distribuci výměnného  fondu knih pro neprofesionální knihovny a poskytováním metodické  činnosti všem veřejným knihovnám, jsou plně hrazeny z dotace  Karlovarského kraje.

 


 

Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí v Karlovarském kraji

V rámci předkládaného projektu, který je určen pro dětské čtenáře, bychom se chtěli zaměřit na větší propagaci a podporu čtení dětí, přičemž bychom spolupracovali i s dalšími knihovnami na území bývalého okresu Sokolov. Uspořádali bychom besedy se spisovateli a ilustrátory dětské literatury. Uspořádáním akcí v rámci předkládaného projektu bychom chtěli přispět k větší popularizaci čtení a literatury mezi dětskými čtenáři v Sokolově i v některých dalších městech a obcích na Sokolovsku.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 MK Loket  OK Lomnice MK Sokolov  MK Kraslice 

 


Kreativní semináře

Městská knihovna Sokolov každoročně od roku 2007 pořádá cyklus víkendových kreativních seminářů. Jsou vždy zaměřeny na nějakou kreativní oblast lidské činnosti (např. seminář tvůrčího psaní, výtvarný, divadelní, žurnalistický, hudební, grafologický, o rychločtení…). Cyklem seminářů bychom chtěli pro zájemce vytvořit možnost přímého aktivního zapojení do příslušné oblasti a přispět k podpoře jejich umělecké tvořivosti a rozvoji jejich estetického cítění a fantazie.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 P10907281  P10908231 IMG 8628  IMG 8592 


Tajemství Karla IV.

Cílem projektu je při příležitosti letošního 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého krále Karla IV. mládeži i dospělým připomenout jeho zajímavý život a jeho význam pro české dějiny, vzdělání a kulturu. Pro dospělé jsme realizovali komponovaný hudebně literární pořad herce Alfreda Strejčka Tajemství Karla IV. a pro mládež 4 přednášky o životě Karla IV.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 


 

Žijeme s vámi

Cílem projektu je pokračovat v integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin občanů do společenského života prostřednictvím jejich setkávání na akcích (besedy, speciální divadelní představení, workshopy, psychoterapie…). Také bude zakoupena speciální literatura (zvukové knihy).

 

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


 

E-knihy v Sokolově

V rámci projektu bychom chtěli nabídnout našim čtenářům možnost využívat půjčování e-knih. V knihovně mají zatím možnost půjčit si čtečky e-knih pouze s nahraným souborem autorsky volných děl. V roce 2016 bychom chtěli nabídku rozšířit i o nové elektronicky vydané tituly. Doufáme, že se tím případně také částečně vyřeší dlouhé čekací doby na některé žádané knihy..

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


 

Zvukové knihy v Sokolově

 

Projekt je součástí snahy o postupné odstaňování bariér zrakově handicapovaných občanů v přístupu k informacím a kultuře a k omezení jejich společenské izolace. Cílem je zpřístupnění beletrie a naučné literatury na CD.

 

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

 

 

 

Otevírací doba o letních prázdninách

Jak bude otevřeno o prázdninách

od 1. července do 31. srpna 2016

Oddělení pro dospělé,Studovna, Zvuková knihovna

Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Čtvrtek 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
Pátek 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Čítárna pro dospělé

Pondělí 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Úterý 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Středa 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Čtvrtek 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
Pátek 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Oddělení pro děti a mládež

Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Čtvrtek 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
Pátek 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Užitečné odkazy

Sokolov, Karlovarský kraj, Veřejná správa, Evropská unie, Různé, Knihovny

Sokolov

Úřady a organizace města, Kultura, Vzdělávání, Zdraví, Sport a volný čas, Informace

Úřady a organizace města

Městský úřad 
Úřad práce
Městská policie
Středisko prevence kriminality
Chráněné dílny
Katastrální úřad
Sokolovská bytová společnost
Technické služby SOTES

Kultura

Městský dům kultury 
Kino Alfa
Krajské muzeum Sokolov

Vzdělávání

Školy - mateřské, základní, střední, vysoké, umělecké a jiné

Mateřské školy:

1. mateřská škola Sokolov, Pionýrů
3. mateřská škola Sokolov, K.H.Borovského
5. mateřská škola Sokolov, M. Majerové
7. mateřská škola Sokolov, Vítězná
8. mateřská škola Sokolov, Vrchlického
10. mateřská škola Sokolov, Alšova
13. mateřská škola Sokolov, Kosmonautů
Soukromé gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova

Základní školy:

1. základní škola Sokolov, Pionýrů
2. základní škola Sokolov, Rokycanova
3. základní škola Sokolov, B. Němcové
4. základní škola Sokolov, Sokolovská
5. základní škola Sokolov, Běžecká
6. základní škola Sokolov, Švabinského
8. základní škola Sokolov, Křižíkova
Soukromé gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova

Střední školy:

Gymnázium Sokolov
Integrovaná střední škola technická a ekonomická
Střední škola živnostenská
Soukromé gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova
Soukromá obchodní akademie,s.r.o.

Vysoké školy:

Dislokované pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity Sokolov
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.  - pobočka Sokolov

Umělecké a jiné vzdělávací instituty:

Základní umělecká škola Sokolov
Dům dětí a mládeže Sokolov

Zdraví

Nemocnice Sokolov 
Pečovatelská služba

Sport a volný čas

Dům dětí a mládeže 
Fotbalový klub Baník Sokolov
Hockey club Baník Sokolov
Atletický klub Sokolov
Krytý bazén
Koupaliště Sokolov
Koupaliště Michal
Golf club Sokolov

Informace

Sokolovské infocentrum

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj 
Kulturní a sportovní kalendář
Rozcestník Karlovarského kraje

Veřejná správa

Portál veřejné správy ČR 
Úřad vlády České republiky
Parlament České republiky: Senát, Poslanecká sněmovna 
Sbírka předpisů ČR

Evropská unie

EUroskop 
EUropa - portál Evropské unie

Různé

Jízdní řády 
Telefonní seznam: Zlaté stránky OnLine
Portál české literatury

Knihovny

Přehled knihoven v ČR 
Národní knihovna ČR 
Národní technická knihovna ČR
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Titulní stránka

  Aktuality


 

Městská knihovna Sokolov má pro čtenáře k dispozici 2 on-line katalogy

  • Koha-opac -    doporučujeme pro změny v osobních údajích
                                  pouze zde je možné obnovit zapomenuté heslo
  • Vufind -              doporučujeme na vyhledávání

Přihlašovací jméno a heslo je pro oba katalogy stejné

Podrobnější informace zde               

porovnání Opac vs Vufind

S přechodem na nový knihovní systém, jsou nová pravidla pro čtenáře. Seznámit se se změnami můžete zde


 

 TEXTWARS2 Plakt  
Městská knihovna Sokolov za finanční podpory Ministerstva kultury vyhlašuje první ročník literární soutěže TEXT WARS!
 
Soutěž v rámci prvního sokolovského knižního festivalu fantazie BookCon Sokolov 2017.

V porotě zasednou autoři sci-fi a fantasy literatury Františka Vrbenská, Pavel Renčín a Michal Březina. 
 
 
1. Soutěžící musí být ve věku od 12 let do 112 let.
 
2. Soutěžící musí trvalým bydlištěm spadat do Karlovarského kraje na planetě Zemi.
 
3. Povídka musí být v žánru sci-fi/fantasy/horor včetně příslušných subkategorií.
 
4. Text musí být pouze v českém jazyce. Slohové práce v sanskrtu nepřijímáme.
 
5. 60 000 znaků včetně mezer je konečná hranice soutěžního textu. Ve Wordu lze snadno spočítat – je tam dole vlevo takové tlačítko. Kdo neví nebo nenajde nebo jinak nespočítá, ať se rovnou vzdá dopředu. Spodní rozsah nerozhoduje. I krátký text může vyhrát. I v povídce může totiž platit, že méně znamená více.
 
6. Zasláním povídky souhlasí autor s jejím následným použitím a propagací v rámci soutěže pořadatelem. 
 
7. Uzávěrka bude 20. 10. 2017, práce tedy musí být odeslány nejpozději do půlnoci tohoto dne. Přijímají se pouze textové dokumenty jako
příloha na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pod uvedeným předmětem: TEXT WARS 01.
 
8. Součástí emailu musí být prohlášení, že se jedná o vlastní autorské dílo, které dosud nikde žádnou soutěž nevyhrálo, či nebylo publikováno. Dále musí být uvedeno jméno autora, adresa a telefonní kontakt. Anonymita soutěžících bude při posuzování porotci zaručena. 
 
9. Dbejte na stylistiku i pravopis. Nebude hodnocen jen váš originální nápad, ale i zpracování.
 
10. Soutěžit lze pouze s povídkou. 
 
11. Se všemi dalšími dotazy se obracejte na Emu Reismüllerovou, tel. 725 729 498, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
12. Díla, která se svým obsahem mohou protivit zákonům ČR, budou automaticky ze soutěže vyřazena. 

 


 Obale Knihovnick

 

LV sout plakt       

MÁMA, TÁTA A JÁ

Vyhlašujeme literárně - výtvarnou soutěž ve spolupráci s portálem Stridavka.cz.

Práce budou hodnoceny v kategoriích: literární a výtvarná.

Dále pak podle věku: do 6 let, 7 – 9 let, 10 – 12 let a 13 – 15 let.

Každá práce musí být náležitě označena:
jméno + příjmení tvůrce, věk, kontakt (adresa, e-mail nebo telefon).

Práce odevzdávejte v oddělení pro děti a mládež MK Sokolov
nebo zasílejte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do konce 15. 11. 2017.

Ceny výhercům budou předány v prosinci na akci Den pro dětskou knihu.

 

  


 

ZOO sout plakt         

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

 

tentokrát vyhlášené na počest narození

druhého mláděte nosorožce indického v plzeňské zoo

Děti zapojené do soutěže si musí při minimálně 12 návštěvách knihovny v průběhu roku 2017
vypůjčit a přečíst nejméně 12 knih o přírodě.


Při každé návštěvě si vypůjčí alespoň jednu knihu o přírodě (vypůjčí-li si při jedné návštěvě takových
knížek několik – je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky)

Pro zájemce o tuto soutěž je připravena speciální průkazka, kterou čtenář obdrží v knihovně.
Do této průkazky bude pracovnice knihovny razítkem, datumem a podpisem
potvrzovat jednotlivé výpůjčky.

Po splnění jejich stanoveného počtu průkazku od čtenáře vyzvedne a uschová.

Každý soutěžící čtenář, který splní podmínky obdrží 1 volnou vstupenku do ZOO a BZ Plzeň na rok 2018.

    

 

  


 Literrn oknko logo

LITERÁRNÍ OKÉNKO

Nová rubrika našich webových stránek, kde si můžete přečíst literární práce našich čtenářů
a přispěvatelů.

Literární okénko je určeno všem, kteří by se chtěli podělit o radost ze psaní.

Příspěvky můžete posílat na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Příspěvky v této rubrice uveřejňujeme tak, jak nám byly zaslány – bez oprav a korektur.

 

 


 

teme dtem 2017Vyrbn pro ikulky 
 Barevn dny

 

 spoleensk hry    

Pravidla pro půjčování deskových her

1. Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři
a s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

 

2. Hry si mohou zájemci půjčit v oddělení pro dospělé
a v oddělení pro děti, čtenářům mladším 15 let se půjčí hra oproti podpisu zákonného zástupce.

 

3. Čtenář si může půjčit pouze 1 hru na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení, nepřipouští se také opakované půjčení.

 

4. Hry lze rezervovat.

 

5. Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle platného ceníku.

 

6. V případě poškození či ztráty hry nebo její části, je čtenář povinen
zakoupit tutéž hru nebo uhradit její celou cenu (a to nejpozději do 1 měsíce od nahlášení ztráty.

 

7. Každá hra obsahuje seznam všech komponentů hry, který je čtenář povinen si před vypůjčením zkontrolovat.

 

8. V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

 

 


 

 

zvukovka

Městská knihovna Sokolov nabízí všem zájemcům, kterým zdravotní znevýhodnění znemožňuje čtení knih v klasické papírové podobě, možnost zapůjčení zvukových knih.
Lze si je vypůjčit ve zvukové knihovně (v oddělení pro dospělé). Podmínky půjčování na www.mksokolov.cz (sekce O knihovně - Knihovní řád)
        

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

  

                           


 

Naši milí čtenáři,

máme pro Vás dobrou zprávu - v naší knihovně jsme začali půjčovat také e-knihy

Tato služba je pro všechny registrované čtenáře ZDARMA
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

 

Více informací na záložce E-knihy

     


 

 

  • Virtuální literární kavárna 
  • Chtěli bychom všechny čtenáře a milovníky knih pozvat k povídání o knihách a literatuře. Navštivte na facebooku náš nově založený profil Četba Sokolováků. Můžete tam psát o všem, co se týká literatury (názory na knihy, úryvky ze zajímavých knih, tipy na zajímavé literární akce...) Vaše Městská knihovna Sokolov.
  • klub dětských knihoven Karlovarského kraje Klubko
  • Tip na dárek: Dárkový poukaz na roční zápisné do naší knihovny 

 


 

 Mohlo by vás zajímat

 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 7. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním tématem komiksové soutěže je "Soutěž nebo spolupráce?". Už více než 10 let mění Bohouš a Dáša svět. Je na čase zjistit více o jejich super schopnostech. Odhalte spolu s námi tajemství jejich úspěchu - sílu spolupráce! Soutěžit mohou jednotlivci i týmy ve třech věkových kategoriích - 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy. Vítězové soutěže budou odměněni zajímavými cenami. O nejlepších komiksech rozhoduje nejen odborná porota, ale i veřejnost, která bude mít možnost elektronicky hlasovat pro své favority. Více na - https://www.varianty.cz/projekty/81-komiksova-soutez-bohous-a-dasa-meni-svet-soutez-nebo-spoluprace

 

Semínkovna Sokolov

Ve čtvrtek 27.4.2017 byl v rámci přednášky zahájen provoz Semínkovny v Sokolově. Vznikla ve spolupráci Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 a Městské knihovny Sokolov.
Spravovat ji budou členové ekoparlamentu školy.

Semínkovna se nachází v čítárně Městské knihovny Sokolov a využít ji může každý, kdo rád zahradničí už roky nebo teprve začíná. Princip Semínkovny je založen na sdílení semínek,
která si každý sám vypěstuje.

Semínkovna v podstatě funguje jako knihovna. Půjčím si semínka, vypěstuji rostlinky a zase semínka vrátím. Jediný rozdíl spočívá v tom, že mohu vrátit do Semínkovny jiný druh semínek,
než jsem si vypůjčil. Provoz Semínkovny je řízen pravidly Semínkovny, ale je založen hlavně na důvěře.

Do Semínkovny můžete zavítat v době otevření čítárny, což je v pondělí a ve čtvrtek 9-12 a 13-18, v úterý a ve středu 9-12 a 13-17 a v pátek a v sobotu 9-12 a 13-16.

 

Projekt MARC21 v Sokolově

Cílem projektu byl přechod z UNIMARC (interního katalogizačního formátu Městské knihovny Sokolov) na formát MARC21. Tento přechod byl nutným krokem pro aplikaci nových katalogizačních pravidel RDA. Sjednocením interních formátů bude dosaženo také lepší kooperace mezi Souborným katalogem a jednotlivými knihovnami i mezi knihovnami navzájem. Městská knihovna Sokolov je díky projektu na tuto kooperaci připravena.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.


Projekt Veřejný internet - v MK Sokolov ve všech odděleních internet zdarma   Přístupový bod v čítárně MK Sokolov   MK Sokolov na Facebooku   Ptejte se knihovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie knihovny

Knihovna v bývalém Falknově vznikla po roce 1945 z darů různých institucí a příznivců. Neměla vždy snadnou práci, prošla obdobím několika stěhování a nelze říci, že by bylo vždy zcela dbáno jejích zájmů.

Z městské knihovny, která sloužila jen občanům města Sokolova, se stala v roce 1951 knihovnou s okresní působností. V roce 1961 pak byla přestěhována do sokolovského zámku, který se však v té době opravoval, a tak byly služby čtenářům zajišťovány pouze v rámci omezených možností. Od roku 1970 začala Okresní knihovna Sokolov pracovat jako středisková knihovna pro veřejné knihovny okresu.

Během modernizace knihovny, která probíhala a v letech 1975 až 1978, byly zajišťovány veškeré knihovnické služby v náhradních prostorách. V první etapě bylo vybudováno oddělení pro děti a mládež, čítárna, sklady a sociální zařízení. V dalších etapách bylo zmodernizováno oddělení pro dospívající mládež a proběhla úprava prostor pro administrativu.

Počátkem 90. let začala okresní knihovna s nákupem výpočetní techniky, kterou využívá pro lepší a rychlejší zpracování starého i nového fondu a pro zkvalitnění výpůjčního procesu. Koncem roku 1993 byly zakoupeny první moduly automatizovaného knihovního systému LANius. Půjčování jeho prostřednictvím bylo zahájeno 22. 6. 1995, a to v oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti a mládež zároveň. Čítárna systém LANius využívá od února 1996. V červenci 2005 knihovna přešla na windows verzi  LANia - Clavius.

1.7. 1997 byla knihovna sloučena s okresním muzeem do jedné organizace – Okresní muzeum a knihovna Sokolov a v důsledku úsporných opatření byly ještě téhož roku zrušeny její 2 pobočky – pro dospělé (v ulici Sokolovská) a pro děti a mládež (v ulici Alšova). V říjnu 1997 byl uživatelům knihovny zpřístupněn veřejný internet.

V roce 2000 došlo k opětovnému oddělení knihovny a muzea a od 1. 10. 2000 začala fungovat Okresní knihovna Sokolov jako samostatná organizace.

Koncem roku 2002 pořídila knihovna ze státní dotace získané v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" Ministerstva kultury ČR tři další počítače s přístupem k internetu pro veřejnost.

Od 1.1. 2003, kdy došlo k zániku okresů, přešla knihovna pod město Sokolov a stala se Městskou knihovnou Sokolov. Krajskou knihovnou Karlovy Vary byla zároveň pověřena výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov.

V prosinci 2004 bylo otevřeno nové oddělení – oddělení pro nevidomé a slabozraké (zvuková knihovna), na jehož vybudování získala knihovna státní dotace v rámci programů Ministerstva kultury ČR – "Veřejné informační služby knihoven" a "Knihovna 21. století". Město Sokolov přispělo 50 000 Kč.

V současné době je v knihovně k dispozici celkem 11 PC, z toho 2 ve studovně,  5 v čítárně a 4 v oddělení pro děti a mládež. Veřejnost může využívat připojení k síti internet a MS WORD a MS EXCEL. Knihovna pořádá informativní a literární pořady pro mateřské a základní školy a různé kulturní akce, např. při příležitosti "Měsíce internetu", "Týdne knihoven" a přednášky a besedy pro veřejnost.

   
Copyright © 2017 Knihovna Sokolov. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.