Czech English German Russian

Hry bez hranic

ČETNICKÉ HUMORESKY

Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem

V sobotu 10. 5. 2014 se v Habartově konal již osmý ročník Her bez hranic. Na start se postavilo 14 dětských družstev z knihoven karlovarského kraje, mezi nimi také družstvo naší knihovny. Letošním tématem byly Četnické humoresky, protože součástí místní knihovny je i muzeum četnictva, které si všichni účastníci mohli prohlédnout.

Překvapením čekalo děti hned na začátku. Z kulturního domu, kde byl hlavní stan Her, všechny soutěžící do knihovny odvezl vůz tažený koňmi. Slavnostního zahájení se v dobovém oblečení ujali členové Muzea bezpečnostních sborů a Klubu 1938 – Četnická stanice Habersbirk. Děti se tak rázem ocitly v době dávno minulé.

Po představení jednotlivých soutěžních družstev se všichni odebrali k první soutěžní disciplíně – střelbě z opravdové vzduchovky na cíl. To se líbilo hlavně klukům. Soutěžení pokračovalo známou Kimovkou, děti házely granátem na cíl, vyzkoušely si chůzi po laně, trasologii – přiřazování stop k botám, hádaly staré četnické předměty, snímaly otisky prstů, vyplňovaly kvíz, který se týkal četnických událostí v Habartově, měly prokázat znalost četnické pohádky, sestavovaly identikit podezřelé osoby,….

Po ukončení soutěží a obědě, čekala děti scénka v podání místního četnického spolku a pouliční divadlo V. Braunreitera s pohádkou O Sněhurce. To vše i vyhlášení výsledů se konalo v sále kulturního střediska. Ceny dostala všechna soutěžní družstva a první tři nejlepší kromě putovního talíře Klubka také poháry.

 

 

 

Čtení radních

 

Také v letošním roce jsme na nádvoří zámku uskutečnili akci Radní čtou dětem pohádku, tentokrát s názvem Strašidelná pohádka a děli mohly vidět strašidla Bumbáce a Bojifáce; dalšími postavami v pohádce byly Hejkal a babka kořenářka. Knihovnice na pódiu pohádku zahrály a hlasy postavám propůjčili radní – Ing. Zdeněk Berka, Mgr.Ladislav Sedláček, PhDr. Květoslava Nová, Ing. Karel Jakobec, Mgr.Vladimír Vlček.

Po pohádce jsme předali ceny nejlepším čtenářům dětského oddělení. Odpoledne zpestřilo vystoupení taneční skupiny DC Butterfly a bublinková show, kterou zajistila agentura Párty Klokočka z Prahy.

 

Den dětí

Dětské odpoledne – pro děti bylo připraveno pohádkové soutěžení.

 

 

Vyrábění v květnu 2014

V květnu si děti vyrobily pohyblivé zvířátko – lvíčka.

 

Jarní vyrábění

V dubnu jsme připravili Jarní vyrábění pro lidi s handicapem.

   
Copyright © 2017 Knihovna Sokolov. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.