Czech English German Russian

Včelí produkty a apiterapie – Jan Tyl

Přednáška ve spolupráci s Českým svazem včelařů, základní organizací v Sokolově

Vyznání lásky. Hudebně-poetický večer u příležitosti Národního týdne manželství 2018

Zazněly texty křesťanského básníka Františka Bukvaje z básnické sbírky "Vyznání lásky" a biblické texty o lásce za doprovodu klasické kytary v podání husitského faráře Lukáše Bujny a manželů Lindtnerových.

Radost ze života – Karolína Metzová

Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – Lubomír Zeman

V pásmu česko-německého pohraničí se již od středověku uplatňovalo, vzhledem k ostatním krajům, specifické stavitelství a architektonická forma. Zvláště poté, co se zrodila samostatná Československá republika, byla část jejích obyvatel hovořících německým jazykem, nucena reagovat na vzniklou situaci, kdy se z většiny stala menšinou. Snahou o vymezení vlastního charakteru a postavení byla nová artikulace architektury. Tehdy se zde zrodila moderní architektura, která byla tak jiná oproti vnitrozemí Čech i Moravy. V rámci oslav 100 let od vzniku Československé republiky představila přednáška specifické rysy architektury česko-německého pohraničí i emancipační snahy českého národa zosobněné v nové architektuře.

Stephen King – Prodlužování času. Scénické čtení V. Kalného a P. Richter Kohutové

"Musíte někomu provést špinavost, abyste se sám špíny mohl zbavit." Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? Proč jsou některé věci neodvratné? A pokud byste dostali možnost neodvratné změnit, jak daleko byste zašli? Nejčernější humor mistra napětí Stephena Kinga ve scénickém čtení v podání Petry Richter Kohutové a Vladimíra Kalného.

   
Copyright © 2018 Knihovna Sokolov. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.