Kalendarium 2013

Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec


Leden

  1. 1. 1993 vznik České republiky po rozpadu ČSFR, 20 let
  3. 1. 1923 zemř. Jaroslav Hašek, spisovatel (nar. 30. 4. 1883), 90 let
  8. 1. 1943 zemř. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, spisovatel, zakladatel Českého olympijského výboru (nar. 24. 1. 1861), 70 let
10. 1. 1158 kníže Vladislav II. se stal českým králem, 855 let
22. 1. 1888 vyšel první sešit Ottova slovníku naučného, 125 let

Únor

  4. 2. 1808 nar. Josef Kajetán Tyl, dramatik a herec (zemř. 11. 7. 1856), 205 let
  6. 2. 1923 zemř. Adolf Heyduk, básník, představitel skupiny Májovců (nar. 7. 6. 1835), 90 let
  7. 2. 1993 zemř. Radek Pilař, malíř a výtvarník (nar. 23. 4. 1931), 20 let
15. 2. 1848 nar. Karel Klostermann, spisovatel (zemř. 16. 7. 1923), 165 let
15. 2. 2003 zemř. Jiří Hanzelka, cestovatel (nar. 24. 12. 1920), 10 let
17. 2. 1958 zemř. Petr Bezruč, básník (nar. 15. 9. 1867), 55 let
23. 2. 1908 zemř. Svatopluk Čech, spisovatel (nar. 21. 2. 1846), 105 let
26. 2. 1878 nar. Ema Destinnová (vlast. jm. Emilie Pavlína Kittlová), operní pěvkyně sopranistka (zemř. 28. 1. 1930), 135 let

Březen

  2. 3. 1458 Jiří z Poděbrad zvolen českým králem (slavnostní korunovace 7. 5. 1458), 555 let
  3. 3. 1883 nar. František Drtikol, fotograf (zemř. 13. 1. 1961), 130 let
31. 3. 1948 zemř. Egon Erwin Kisch, německy píšící novinář a spisovatel (nar. 29. 4. 1885), 65 let
31. 3. 1973 zemř. Ota Pavel (vl.jm. Otto Popper), spisovatel a publicista (nar. 2. 7. 1930), 40 let

Duben

  7. 4. 1943 zemř. Jaroslav Havlíček, spisovatel (nar. 3. 2. 1896), 70 let
10. 4. 1878 nar. Eduard Štorch, spisovatel (zemř. 25. 6. 1956), 135 let
10. 4. 1928 nar. Ota Hofman, spisovatel, scenárista (zemř. 17. 5. 1989), 85 let
13. 4. 1968 zemř. Olga Scheinpflugová, herečka a spisovatelka (nar. 3. 12. 1902) 45
14. 4. 1923 nar. Jarmila Loukotková, spisovatelka (zemř. 29. 10. 2007), 90 let
19. 4. 1928 zemř. Ladislav Klíma, filozof a spisovatel (nar. 22. 8. 1878), 85 let
20. 4. 1978 zemř. Ferdinand Peroutka, novinář, spisovatel, dramatik, literární a výtvarný kritik,
                  spoluzakladatel vysílání Svobodná Evropa ( nar. 6. 2. 1895), 35 let
30. 4. 1883 nar. Jaroslav Hašek, spisovatel (zemř. 3. 1. 1923), 130 let

Květen

  5. 5. 1923 nar. Karel Štorkán, spisovatel a scenárista (zemř. 12. 5. 2007), 90 let
  7. 5. 1458 slavnostní korunovace Jiřího z Poděbrad za českého krále (volba proběhla 2. 3. 1458), 555 let
14. 5. 1863 nar. Vilém Mrštík, spisovatel, dramatik, literární kritik a překladatel (zemř. 2. 3. 1912), 150 let
16. 5. 1868 položen základní kámen k stavbě Národního divadla v Praze, 145 let

Červen

  1. 6. 1868 zemř. František Sušil, sběratel lidových písní, filozof a teolog (nar. 14. 6 . 1804), 145 let
14. 6. 1798 nar. František Palacký, politik a historik (zemř. 26. 5. 1876), 215 let
20. 6. 1968 zemř. Zdeněk Štěpánek, herec (nar. 22. 9. 1896), 45 let

Červenec

  2. 7. 1998 zemř. Jiří Kantůrek, novinář, publicista a filozof (nar. 13. 3. 1932), 15 let
  3. 7. 1883 nar. Franz Kafka, pražský německý spisovatel židovského původu (zemř. 3. 6. 1924), 130 let
  5. 7. 863 příchod Cyrila a Metoděje na Moravu, 1150 let
  6. 7. 1933 zemř. Josef Kožíšek, spisovatel (nar. 6. 7.1861), 80 let
10. 7. 1913 zemř. Mikoláš Aleš, malíř (nar. 18. 11. 1852), 100 let
16. 7. 1923 zemř. Karel Klostermann, spisovatel (nar. 15. 2. 1848), 90 let
20. 7. 1928 nar. Pavel Kohout, spisovatel, básník a dramatik, 85 let

Srpen

  1. 8. 1848 nar. František Kmoch, skladatel a kapelník (zemř. 30. 4. 1912), 165 let
10. 8. 1928 nar. Vladimír Komárek, malíř (zemř. 24. 8. 2002), 85 let
12. 8. 1928 zemř. Leoš Janáček, skladatel (nar. 3. 7. 1854), 85 let
14. 8. 1998 zemř. Stanislav Holý, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 25. 2. 1943), 15 let
15. 8. 1868 nar. Jan "Eskymo" Welzl, cestovatel, dobrodruh, polární lovec (zemř. 18. 9. 1948), 145 let
22. 8. 1878 nar. Ladislav Klíma, filozof a spisovatel (zemř. 19. 4. 1928), 135 let
31. 8. 2003 zemř. Pavel Tigrid, politik, publicista, novinář (nar. 26. 10. 1917), 10 let

Září

  3. 9. 1948 zemř. Edvard Beneš, právník a politik, čs. prezident 1935-1938, 1945-1948 (nar. 28. 5. 1884), 65 let
13. 9. 1868 nar. Otokar Březina, básník (zemř. 25. 3. 1929), 145 let
25. 9. 1868 nar. Jaroslav Kvapil, básník, dramatik a režisér (zemř. 10. 1. 1950), 145 let
26. 9. 1958 zemř. Zdeňka Baldová, herečka (nar. 20. 2. 1885), 55 let

Říjen

  7. 10. 1953 zemř. Emil Filla, malíř, grafik a sochař (nar. 4. 4.1882), 60 let
21. 10. 1918 nar. Václav Voska, herec (zemř. 20. 8. 1982), 95 let
27. 10. 1913 nar. Otto Wichterle, vědec, obor organická a makromolekulární chemie (zemř. 18. 8. 1998), 100 let
28. 10. 1918 vyhlášení samostatnosti Československa, 95 let

Listopad

  4. 11. 1763 nar. Karel Ignác Thám, český obrozenecký filolog, básník a překladatel,
                    autor Obrany jazyka českého (zemř. 7. 3. 1816), 250 let
  4. 11. 1938 nar. Jan Klíma, spisovatel, 75 let
  9. 11. 1928 nar. Ilona Borská, spisovatelka a novinářka (zemř. 27. 12. 207), 85 let
13. 11. 1988 zemř. Jaromír Vejvoda, skladatel (nar. 28. 3. 1902), 25 let
18. 11. 1883 operou Bedřicha Smetany Libuše po požáru bylo znovu otevřeno Národní divadlo v Praze, 130 let
19. 11. 1923 nar. Helena Zmatlíková, malířka a ilustrátorka (zemř. 4. 4. 2005), 90 let

Prosinec

  1. 12. 1898 zemř. Luděk Marold, malíř (nar. 7. 8. 1865), 115 let
  4. 12. 1893 nar. Karel Holan, malíř (zemř. 24. 10. 1953), 120 let
17. 12. 1948 nar. Iva Hüttnerová, herečka a malířka, 65 let
25. 12. 1938 zemř. Karel Čapek, spisovatel (nar. 9. 1. 1890), 75 let
27. 12. 1978 zemř. Ludvík Souček, spisovatel a publicista (nar. 17. 5. 1926), 35 let
29. 12. 1898 nar. Jan Čarek, básník (zemř. 27. 3. 1966), 115 let