Czech English German Russian

Projekty

Koncepce knihovny:

Koncepce rozvoje Městské knihovny Sokolov na léta 2016 – 2020 (.pdf, 120,94 kB) 

Regionální funkce

Městská knihovna Sokolov je pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. Tyto služby, které spočívají v nákupu, zpracování a distribuci výměnného  fondu knih pro neprofesionální knihovny a poskytováním metodické  činnosti všem veřejným knihovnám, jsou plně hrazeny z dotace  Karlovarského kraje.

 


 

Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí v Karlovarském kraji

V rámci předkládaného projektu, který je určen pro dětské čtenáře, bychom se chtěli zaměřit na větší propagaci a podporu čtení dětí, přičemž bychom spolupracovali i s dalšími knihovnami na území bývalého okresu Sokolov. Uspořádali bychom besedy se spisovateli a ilustrátory dětské literatury. Uspořádáním akcí v rámci předkládaného projektu bychom chtěli přispět k větší popularizaci čtení a literatury mezi dětskými čtenáři v Sokolově i v některých dalších městech a obcích na Sokolovsku.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 MK Loket  OK Lomnice MK Sokolov  MK Kraslice 

 


Kreativní semináře

Městská knihovna Sokolov každoročně od roku 2007 pořádá cyklus víkendových kreativních seminářů. Jsou vždy zaměřeny na nějakou kreativní oblast lidské činnosti (např. seminář tvůrčího psaní, výtvarný, divadelní, žurnalistický, hudební, grafologický, o rychločtení…). Cyklem seminářů bychom chtěli pro zájemce vytvořit možnost přímého aktivního zapojení do příslušné oblasti a přispět k podpoře jejich umělecké tvořivosti a rozvoji jejich estetického cítění a fantazie.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 P10907281  P10908231 IMG 8628  IMG 8592 


Tajemství Karla IV.

Cílem projektu je při příležitosti letošního 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého krále Karla IV. mládeži i dospělým připomenout jeho zajímavý život a jeho význam pro české dějiny, vzdělání a kulturu. Pro dospělé jsme realizovali komponovaný hudebně literární pořad herce Alfreda Strejčka Tajemství Karla IV. a pro mládež 4 přednášky o životě Karla IV.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 


 

Žijeme s vámi

Cílem projektu je pokračovat v integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin občanů do společenského života prostřednictvím jejich setkávání na akcích (besedy, speciální divadelní představení, workshopy, psychoterapie…). Také bude zakoupena speciální literatura (zvukové knihy).

 

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


 

E-knihy v Sokolově

V rámci projektu bychom chtěli nabídnout našim čtenářům možnost využívat půjčování e-knih. V knihovně mají zatím možnost půjčit si čtečky e-knih pouze s nahraným souborem autorsky volných děl. V roce 2016 bychom chtěli nabídku rozšířit i o nové elektronicky vydané tituly. Doufáme, že se tím případně také částečně vyřeší dlouhé čekací doby na některé žádané knihy..

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


 

Zvukové knihy v Sokolově

 

Projekt je součástí snahy o postupné odstaňování bariér zrakově handicapovaných občanů v přístupu k informacím a kultuře a k omezení jejich společenské izolace. Cílem je zpřístupnění beletrie a naučné literatury na CD.

 

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

 

 

 

   
Copyright © 2017 Knihovna Sokolov. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.