Projekty

 

Koncepce knihovny:

Koncepce rozvoje Městské knihovny Sokolov na léta 2016 – 2020 (.pdf, 120,94 kB)

 


Regionální funkce

Městská knihovna Sokolov je pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. Tyto služby, které spočívají v nákupu, zpracování a distribuci výměnného fondu knih pro neprofesionální knihovny a poskytováním metodické činnosti všem veřejným knihovnám, jsou plně hrazeny z dotace Karlovarského kraje.


Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí v Karlovarském kraji

V rámci předkládaného projektu, který je určen pro dětské čtenáře, bychom se chtěli zaměřit na větší propagaci a podporu čtení dětí, přičemž bychom spolupracovali i s dalšími knihovnami na území bývalého okresu Sokolov. Uspořádali bychom besedy se spisovateli a ilustrátory dětské literatury. Uspořádáním akcí v rámci předkládaného projektu bychom chtěli přispět k větší popularizaci čtení a literatury mezi dětskými čtenáři v Sokolově i v některých dalších městech a obcích na Sokolovsku.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 MK Loket  OK Lomnice MK Sokolov  MK Kraslice 

 


Kreativní semináře

Městská knihovna Sokolov každoročně od roku 2007 pořádá cyklus víkendových kreativních seminářů. Jsou vždy zaměřeny na nějakou kreativní oblast lidské činnosti (např. seminář tvůrčího psaní, výtvarný, divadelní, žurnalistický, hudební, grafologický, o rychločtení…). Cyklem seminářů bychom chtěli pro zájemce vytvořit možnost přímého aktivního zapojení do příslušné oblasti a přispět k podpoře jejich umělecké tvořivosti a rozvoji jejich estetického cítění a fantazie.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

 P10907281  P10908231 IMG 8628  IMG 8592  P4294252


Nejzazší hranice

Cílem projektu je popularizace institutu městské knihovna a té žánru sci-fi a fantasy pro širokou veřejnost, hlavně však pro mladou generaci, která se o tento žánr převážně zajímá. Přínosem také je, že tento druh literatury bude prezentovat sokolovský autor Michal Březina, který loňském roce vydal sci-fi román Měsíční deník. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s regionálním autem tohoto žánru, který na každou akci bude zvát také zajímavé hosty. Zejména mladým zájemcům poskytnou tito hosté své zkušenosti, které jim zcela jistě budou přínosem pro jejich další literární rozvoj, např. v rámci přípravy na literární soutěže pořádané českým sci-fi/fantasy fantomem nebo rady z oblasti tvůrčího psaní.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

 


E-knihy v Sokolově

V rámci projektu bychom chtěli nabídnout našim čtenářům možnost využívat půjčování e-knih. V knihovně mají zatím možnost půjčit si čtečky e-knih pouze s nahraným souborem autorsky volných děl. V roce 2016 bychom chtěli nabídku rozšířit i o nové elektronicky vydané tituly. Doufáme, že se tím případně také částečně vyřeší dlouhé čekací doby na některé žádané knihy..

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


Zvukové knihy v Sokolově II

Projekt spočívá v zpřístupnění databaze zvukových  knih Knihovny a tiskrny K.E.Macana v Praze a v nákupu CD na vypálení titulů knihy na tyto zvukové nosiče. Zpřísptupněním titulů zvukových knih bychom chtěli přispět ke zlepšení dostupnosti výpůjčních služeb pro lidi, kterým jejich znevýhodnění nemožňuje číst knihy v tištěné podobě. Lidé s tímto znevýhodněním mají možnost si v knihovně zapůjčit také CD přehrávače.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind

Knihovna reaguje na nutnou potřebu aktualizace knihovního systému, aby zaručila dlouhodobý chod knihovny. Hlavním cílem je tedy kompletní modernizace knihovního systému prostřednictvím moderního cloudového knihovního systému s online katalogem přizpůsobeným i pro mobilní zařízení a nákup 2x PC a 2x LCD monitorů. 

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR