csenderu

Články

Projekty

 

Koncepce knihovny:

Koncepce rozvoje Městské knihovny Sokolov na léta 2016 – 2020 (.pdf, 120,94 kB) 


BOOKSTART - projekt S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 

BOOKSTART je mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty.

PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA je česká varianta projektu Bookstart.

CÍLOVÁ SKUPINA – rodiče s novorozenci a dále pak po dobu předškolního věku dítěte.

CÍL PROJEKTU – dovést rodiče k tomu, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterou mohou udělat pro své dítě od nejútlejšího věku, je věnovat mu svůj čas a strávit jej společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním či zpíváním. Poradit jim, jak to dělat správně, nabídnout podpůrné služby knihovny a prostor pro sdílení s ostatními rodiči. Poradit při výběru kvalitní literatury pro dítě.

Také Městská knihovna Sokolov se do toho projektu přihlásila.

*U příležitosti vítání občánků předáme rodičům sadu dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi).

*V průběhu roku budeme pořádat akce pro rodiče s malými dětmi (beseda s psychologem, divadlo pro batolata…) – informace sledujte na webových stránkách a facebooku knihovny.

*Završením projektu bude akce Vítání prvňáčků mezi čtenáře a knihomoly.

 

Seznam metodické literatury pro rodiče zde

IMG 3023 IMG 3024 IMG 3313

 

10. 5. 2018 - Moment! (něžná trashpunková inscenace pro batolata a jejich rodiče) v podání Studia Damúza z Prahy. Akce se konala ve spolupráci  s Baby Clubem Robinson Sokolov

IMG 3734 IMG 3743 IMG 3754
IMG 3769 IMG 3786 IMG 3811
IMG 3759

 


Regionální funkce

Městská knihovna Sokolov je pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. Tyto služby, které spočívají v nákupu, zpracování a distribuci výměnného fondu knih pro neprofesionální knihovny a poskytováním metodické činnosti všem veřejným knihovnám, jsou plně hrazeny z dotace Karlovarského kraje.


Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí v Karlovarském kraji

V rámci předkládaného projektu, který je určen pro dětské čtenáře, bychom se chtěli zaměřit na větší propagaci a podporu čtení dětí, přičemž bychom spolupracovali i s dalšími knihovnami na území bývalého okresu Sokolov. Uspořádali bychom besedy se spisovateli a ilustrátory dětské literatury. Uspořádáním akcí v rámci předkládaného projektu bychom chtěli přispět k větší popularizaci čtení a literatury mezi dětskými čtenáři v Sokolově i v některých dalších městech a obcích na Sokolovsku.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

MK Loket MK N.Sedlo
MK Sokolov OK Lomnice

 


Kreativní semináře 

Městská knihovna Sokolov každoročně od roku 2007 pořádá cyklus víkendových kreativních seminářů. Jsou vždy zaměřeny na nějakou kreativní oblast lidské činnosti (např. seminář tvůrčího psaní, výtvarný, divadelní, žurnalistický, hudební, grafologický, o rychločtení…). Cyklem seminářů bychom chtěli pro zájemce vytvořit možnost přímého aktivního zapojení do příslušné oblasti a přispět k podpoře jejich umělecké tvořivosti a rozvoji jejich estetického cítění a fantazie.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

P10907281 P10908231
IMG 8628 IMG 8592
P4294252

 


Nejzazší hranice 

Cílem projektu je popularizace institutu městské knihovna a té žánru sci-fi a fantasy pro širokou veřejnost, hlavně však pro mladou generaci, která se o tento žánr převážně zajímá. Přínosem také je, že tento druh literatury bude prezentovat sokolovský autor Michal Březina, který loňském roce vydal sci-fi román Měsíční deník. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s regionálním autem tohoto žánru, který na každou akci bude zvát také zajímavé hosty. Zejména mladým zájemcům poskytnou tito hosté své zkušenosti, které jim zcela jistě budou přínosem pro jejich další literární rozvoj, např. v rámci přípravy na literární soutěže pořádané českým sci-fi/fantasy fantomem nebo rady z oblasti tvůrčího psaní.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


E-knihy v Sokolově

V rámci projektu bychom chtěli nabídnout našim čtenářům možnost využívat půjčování e-knih. V knihovně mají zatím možnost půjčit si čtečky e-knih pouze s nahraným souborem autorsky volných děl. V roce 2016 bychom chtěli nabídku rozšířit i o nové elektronicky vydané tituly. Doufáme, že se tím případně také částečně vyřeší dlouhé čekací doby na některé žádané knihy..

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


Zvukové knihy v Sokolově II

Projekt spočívá v zpřístupnění databaze zvukových  knih Knihovny a tiskrny K.E.Macana v Praze a v nákupu CD na vypálení titulů knihy na tyto zvukové nosiče. Zpřísptupněním titulů zvukových knih bychom chtěli přispět ke zlepšení dostupnosti výpůjčních služeb pro lidi, kterým jejich znevýhodnění nemožňuje číst knihy v tištěné podobě. Lidé s tímto znevýhodněním mají možnost si v knihovně zapůjčit také CD přehrávače.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind

Knihovna reaguje na nutnou potřebu aktualizace knihovního systému, aby zaručila dlouhodobý chod knihovny. Hlavním cílem je tedy kompletní modernizace knihovního systému prostřednictvím moderního cloudového knihovního systému s online katalogem přizpůsobeným i pro mobilní zařízení a nákup 2x PC a 2x LCD monitorů. 

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

Titulní stránka

  Aktuality


 

Omlouváme se, ale kurz carvingu, který měl být 26. 6. 2018 se ruší.

Vstupenky je možno vrátit v čítárně.

 


prázdniny půjčovní doba


Městská knihovna Sokolov má pro čtenáře k dispozici 2 on-line katalogy

  • Koha OPAC - doporučujeme pro změny v osobních údajích a správu výpůjček (prodlužování); pouze zde je možné vygenerovat nové či obnovit zapomenuté heslo
  • VuFind - doporučujeme na vyhledávání

Přihlašovací jméno a heslo je pro oba katalogy stejné

Podrobnější informace zde

Porovnání OPAC vs VuFind

S přechodem na nový knihovní systém jsou nová pravidla pro čtenáře. Seznámit se se změnami můžete zde


PODPOŘTE ZNALOSTMI KNIH ZAJÍMAVÉ PROJEKTY :-)

Čtení pomáhá

Žáci základní a středních škol mohou svými znalostmi knih podpořit zajímavé projekty. Více o projektu Čtení pomáhá tomto odkazu: www.ctenipomaha.cz

Podpořte touto cestou projekt Knížka pro prvňáčka, více o projektu zde


ANI LETOS NENECHÁME DĚTI O PRÁZDNINÁCH ZAHÁLET :-)

Na prázdninové čtvrtky pro děti opět chystáme PRÁZDNINY BEZ NUDY.

Prázdninová vyrábění jsou náročnější na čas i materiál. Proto budeme pracovat ve dvou skupinách – od 13:00 a od 15:00 hod., a je třeba se přihlásit předem, nejpozději v pátek před akcí.

Prázdniny bez nudy


Uzaven knihovny 2018


rozesíláni info


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT, ŽE:

ADRA vyhlašuje komiksovou soutěž Promluv k světu bublinou! Tématem jsou Cíle udržitelného rozvoje. Úkolem soutěžících je představit formou komiksu jeden ze sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje, které jsou rozčleněny do pěti kategorií: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta a Bezpečný svět. Téma je možné pojmout kriticky, humorně či formou příběhu založeném na osobní zkušenosti.

V každé kategorii budou vyhlášeni tři vítězové, kteří získají věcné ceny, pozvánku na komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou a možnost vystavit svůj komiks v pražském Skautském institutu "Na Staromáku". Přihlásit se může kdokoliv od 12 do 26 let. Soutěž trvá do konce října 2018. Přesné informace naleznete v pravidlech: https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez/pravidla

Odkaz na přihlašovací formulář pro jednotlivce: https://goo.gl/forms/lmI04v3fCsMwskwU2 a pro pedagogy: https://goo.gl/forms/cLCwWEVvcgAcuQ3B3

Více podrobností naleznete na webu komiksové soutěže: https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez a na Facebooku: https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA/


Clipboard01

BOOKSTART je mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty.

PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA je česká varianta projektu Bookstart.

CÍLOVÁ SKUPINA – rodiče s novorozenci a dále pak po dobu předškolního věku dítěte.

CÍL PROJEKTU – dovést rodiče k tomu, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterou mohou udělat pro své dítě od nejútlejšího věku, je věnovat mu svůj čas a strávit jej společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním či zpíváním. Poradit jim, jak to dělat správně, a nabídnout podpůrné služby knihovny a prostor pro sdílení s ostatními rodiči. Poradit při výběru kvalitní literatury pro dítě.

Také Městská knihovna Sokolov se do toho projektu přihlásila.

*U příležitosti vítání občánků předáme rodičům sadu dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi).

*V průběhu roku budeme pořádat akce pro rodiče s malými dětmi (beseda s psychologem, divadlo pro batolata…) – informace sledujte na webových stránkách a facebooku knihovny.

*Završením projektu bude akce Vítání prvňáčků mezi čtenáře a knihomoly.

Více o projektech knihovny zde


 Spoleensk hry


POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO

Soutěž vyhlášená na počest narození samečka Bagira, druhého mláděte lva berberského v plzeňské ZOO. Více o soutěži zde

ZOO plakt


Také v roce 2018 budeme dětem pravidelně číst a vyrábět s nimi

 teme dtem 2018 Vyrbn pro ikulky 

Obale Knihovnick


Literrn oknko logo

Literární okénko

 

Nová rubrika našich webových stránek, kde si můžete přečíst literární práce našich čtenářů a přispěvatelů.

 

Literární okénko je určeno všem, kdo by se chtěli podělit o radost ze psaní.

 

Příspěvky můžete posílat na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Příspěvky v této rubrice uveřejňujeme tak, jak nám byly zaslány – bez oprav a korektur.

 


Semnkovna  

Semínkovna Sokolov

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 byl v rámci přednášky zahájen provoz Semínkovny v Sokolově. Vznikla ve spolupráci Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 a Městské knihovny Sokolov.

Spravovat ji budou členové ekoparlamentu školy.

Semínkovna se nachází v čítárně Městské knihovny Sokolov a využít ji může každý, kdo rád zahradničí už roky nebo teprve začíná. Princip Semínkovny je založen na sdílení semínek, která si každý sám vypěstuje.

Semínkovna v podstatě funguje jako knihovna. Půjčím si semínka, vypěstuji rostlinky a zase semínka vrátím. Jediný rozdíl spočívá v tom, že mohu vrátit do Semínkovny jiný druh semínek, než jsem si vypůjčil. Provoz Semínkovny je řízen pravidly Semínkovny, ale je založen hlavně na důvěře.

Do Semínkovny můžete zavítat v době otevření čítárny, což je v pondělí a ve čtvrtek 9 - 12 a 13 - 18, v úterý a ve středu 9 - 12 a 13 - 17 a v pátek a v sobotu 9 - 12 a 13 - 16

Pravidla semínkovny


zvukovka

Zvuková knihovna

Městská knihovna Sokolov nabízí všem zájemcům, kterým zdravotní znevýhodnění znemožňuje čtení knih v klasické papírové podobě, možnost zapůjčení zvukových knih.

Lze si je vypůjčit ve zvukové knihovně (v oddělení pro dospělé). Podmínky půjčování na www.mksokolov.cz (sekce O knihovně - Knihovní řád).

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury


Projekt MARC21 v Sokolově

 

Cílem projektu byl přechod z UNIMARC (interního katalogizačního formátu Městské knihovny Sokolov) na formát MARC21. Tento přechod byl nutným krokem pro aplikaci nových katalogizačních pravidel RDA. Sjednocením interních formátů bude dosaženo také lepší kooperace mezi Souborným katalogem a jednotlivými knihovnami i mezi knihovnami navzájem. Městská knihovna Sokolov je díky projektu na tuto kooperaci připravena.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.


Zajímavé odkazy

Virtuální literární kavárna

Chtěli bychom všechny čtenáře a milovníky knih pozvat k povídání o knihách a literatuře. Navštivte na facebooku náš nově založený profil Četba Sokolováků. Můžete tam psát o všem, co se týká literatury (názory na knihy, úryvky ze zajímavých knih, tipy na zajímavé literární akce...) Vaše Městská knihovna Sokolov.

Klub dětských knihoven Karlovarského kraje Klubko

Tip na dárek: Dárkový poukaz na roční zápisné do naší knihovny

Studentský projekt na podporu čtenářství alternativní formou kniháRUM

Krátký animovaný film na podporu četby Příběh knihy

Heslo "Městská knihovna Sokolov" najdete i ve Wikipedii

Sokolovský autor Horst Haslbauer a jeho literární blog Vesele a vážně o autobláznech i těch ostatních (navazuje v něm na své knihy "Transfuze Antona Horsta" a "Ruksak, legrace, erotika a smrt")

Stránky, které pro Vás vytvořili studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně:  BiblioHelp - léčba knihouAudioknihy.netČTEnářův SYmpatický  RÁDce

Městská knihovna v Praze - online knihy ke stažení E-knihovna


Projekt Veřejný internet - v MK Sokolov ve všech odděleních internet zdarma   Přístupový bod v čítárně MK Sokolov   MK Sokolov na Facebooku   Ptejte se knihovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie knihovny

Knihovna v bývalém Falknově vznikla po roce 1945 z darů různých institucí a příznivců. Neměla vždy snadnou práci, prošla obdobím několika stěhování a nelze říci, že by bylo vždy zcela dbáno jejích zájmů.

Z městské knihovny, která sloužila jen občanům města Sokolova, se stala v roce 1951 knihovnou s okresní působností. V roce 1961 pak byla přestěhována do sokolovského zámku, který se však v té době opravoval, a tak byly služby čtenářům zajišťovány pouze v rámci omezených možností. Od roku 1970 začala Okresní knihovna Sokolov pracovat jako středisková knihovna pro veřejné knihovny okresu.

Během modernizace knihovny, která probíhala a v letech 1975 až 1978, byly zajišťovány veškeré knihovnické služby v náhradních prostorách. V první etapě bylo vybudováno oddělení pro děti a mládež, čítárna, sklady a sociální zařízení. V dalších etapách bylo zmodernizováno oddělení pro dospívající mládež a proběhla úprava prostor pro administrativu.

Počátkem 90. let začala okresní knihovna s nákupem výpočetní techniky, kterou využívá pro lepší a rychlejší zpracování starého i nového fondu a pro zkvalitnění výpůjčního procesu. Koncem roku 1993 byly zakoupeny první moduly automatizovaného knihovního systému LANius. Půjčování jeho prostřednictvím bylo zahájeno 22. 6. 1995, a to v oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti a mládež zároveň. Čítárna systém LANius využívá od února 1996. V červenci 2005 knihovna přešla na windows verzi  LANia - Clavius.

1.7. 1997 byla knihovna sloučena s okresním muzeem do jedné organizace – Okresní muzeum a knihovna Sokolov a v důsledku úsporných opatření byly ještě téhož roku zrušeny její 2 pobočky – pro dospělé (v ulici Sokolovská) a pro děti a mládež (v ulici Alšova). V říjnu 1997 byl uživatelům knihovny zpřístupněn veřejný internet.

V roce 2000 došlo k opětovnému oddělení knihovny a muzea a od 1. 10. 2000 začala fungovat Okresní knihovna Sokolov jako samostatná organizace.

Koncem roku 2002 pořídila knihovna ze státní dotace získané v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" Ministerstva kultury ČR tři další počítače s přístupem k internetu pro veřejnost.

Od 1.1. 2003, kdy došlo k zániku okresů, přešla knihovna pod město Sokolov a stala se Městskou knihovnou Sokolov. Krajskou knihovnou Karlovy Vary byla zároveň pověřena výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov.

V prosinci 2004 bylo otevřeno nové oddělení – oddělení pro nevidomé a slabozraké (zvuková knihovna), na jehož vybudování získala knihovna státní dotace v rámci programů Ministerstva kultury ČR – "Veřejné informační služby knihoven" a "Knihovna 21. století". Město Sokolov přispělo 50 000 Kč.

V současné době je v knihovně k dispozici celkem 11 PC, z toho 2 ve studovně,  5 v čítárně a 4 v oddělení pro děti a mládež. Veřejnost může využívat připojení k síti internet a MS WORD a MS EXCEL. Knihovna pořádá informativní a literární pořady pro mateřské a základní školy a různé kulturní akce, např. při příležitosti "Měsíce internetu", "Týdne knihoven" a přednášky a besedy pro veřejnost.

Užitečné odkazy

Sokolov, Karlovarský kraj, Veřejná správa, Evropská unie, Různé, Knihovny

Sokolov

Úřady a organizace města, Kultura, Vzdělávání, Zdraví, Sport a volný čas, Informace

Úřady a organizace města

Městský úřad 
Úřad práce
Městská policie
Středisko prevence kriminality
Chráněné dílny
Katastrální úřad
Sokolovská bytová společnost
Technické služby SOTES

Kultura

Městský dům kultury 
Kino Alfa
Krajské muzeum Sokolov

Vzdělávání

Školy - mateřské, základní, střední, vysoké, umělecké a jiné

Mateřské školy:

1. mateřská škola Sokolov, Pionýrů
3. mateřská škola Sokolov, K.H.Borovského
5. mateřská škola Sokolov, M. Majerové
7. mateřská škola Sokolov, Vítězná
8. mateřská škola Sokolov, Vrchlického
10. mateřská škola Sokolov, Alšova
13. mateřská škola Sokolov, Kosmonautů
Soukromé gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova

Základní školy:

1. základní škola Sokolov, Pionýrů
2. základní škola Sokolov, Rokycanova
3. základní škola Sokolov, B. Němcové
4. základní škola Sokolov, Sokolovská
5. základní škola Sokolov, Běžecká
6. základní škola Sokolov, Švabinského
8. základní škola Sokolov, Křižíkova
Soukromé gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova

Střední školy:

Gymnázium Sokolov
Integrovaná střední škola technická a ekonomická
Střední škola živnostenská
Soukromé gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova
Soukromá obchodní akademie,s.r.o.

Vysoké školy:

Dislokované pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity Sokolov
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.  - pobočka Sokolov

Umělecké a jiné vzdělávací instituty:

Základní umělecká škola Sokolov
Dům dětí a mládeže Sokolov

Zdraví

Nemocnice Sokolov 
Pečovatelská služba

Sport a volný čas

Dům dětí a mládeže 
Fotbalový klub Baník Sokolov
Hockey club Baník Sokolov
Atletický klub Sokolov
Krytý bazén
Koupaliště Sokolov
Koupaliště Michal
Golf club Sokolov

Informace

Sokolovské infocentrum

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj 
Kulturní a sportovní kalendář
Rozcestník Karlovarského kraje

Veřejná správa

Portál veřejné správy ČR 
Úřad vlády České republiky
Parlament České republiky: Senát, Poslanecká sněmovna 
Sbírka předpisů ČR

Evropská unie

EUroskop 
EUropa - portál Evropské unie

Různé

Jízdní řády 
Telefonní seznam: Zlaté stránky OnLine
Portál české literatury

Knihovny

Přehled knihoven v ČR 
Národní knihovna ČR 
Národní technická knihovna ČR
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Kontakty

Městská knihovna Sokolov

 

právní forma: příspěvková organizace města Sokolov
adresa: Zámecká 2, 356 01 Sokolov
GPS: 50°10’46.34"N, 12°38’26.83"E
IČ: 70865949
tel: 352 622 505, 359 808 415
fax: 352 661 984
datová schránka č. 8f2k5gf
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: http://www.mksokolov.cz/

Mapa Sokolova   Okolí knihovny

Ředitelka:

Mgr. Daniela Drobečková
tel.: 352 602 067; 352 622 505 - l. 21; 359 808 415 - l. 21
mobil: 606 792 752
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomické oddělení:

Jana Doležalová, Dagmar Holubcová
tel. a fax: 352 661 984
tel.: 352 622 505 - l. 25; 359 808 415 - l. 25
mobil: 725 729 557
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení zpracování knihovních fondů:

Irena Fialová, Táňa Dědičová
tel.: 352 622 505 - l. 22; 359 808 415 - l. 22
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení regionálních služeb:

Jana Gossová, Jiřina Punčochářová
tel.: 352 661 986; 352 622 505 - l. 29; 359 808 415 - l. 29
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení kulturně-výchovné činnosti:

Ema Reismüllerová
tel.: 352 622 505 - l. 20; 359 808 415 - l. 20
mobil: 725 729 498
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení pro dospělé čtenáře:

vedoucí oddělení - Božena Rybárová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ludmila Tyllerová, Martina Richterová
tel.: 352 622 505; 359 808 415
mobil: 606 232 787
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

úsek MVS - Věra Máčalíková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení bibliograficko-informačních služeb a studovna:

Jana Fastová, Bc. Tamara Rybárová
tel.: 352 661 985; 352 622 505 - l. 26; 359 808 415 - l. 26
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zvuková knihovna - oddělení pro nevidomé a slabozraké:

tel.: 352 622 505; 359 808 415
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dětské oddělení:

Ema Reismüllerová, Zdeňka Hradská
tel.: 352 622 505 - l. 20; 359 808 415 - l. 20
mobil: 725 729 498
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čítárna:

Hana Dostálová
tel.: 352 622 505 - l. 28; 359 808 415 - l. 28
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
   
Copyright © 2018 Knihovna Sokolov. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.