Čtení radních

 

Také v letošním roce jsme na nádvoří zámku uskutečnili akci Radní čtou dětem pohádku, tentokrát s názvem Strašidelná pohádka a děli mohly vidět strašidla Bumbáce a Bojifáce; dalšími postavami v pohádce byly Hejkal a babka kořenářka. Knihovnice na pódiu pohádku zahrály a hlasy postavám propůjčili radní – Ing. Zdeněk Berka, Mgr.Ladislav Sedláček, PhDr. Květoslava Nová, Ing. Karel Jakobec, Mgr.Vladimír Vlček.

Po pohádce jsme předali ceny nejlepším čtenářům dětského oddělení. Odpoledne zpestřilo vystoupení taneční skupiny DC Butterfly a bublinková show, kterou zajistila agentura Párty Klokočka z Prahy.

 

IMG_2180
IMG_2191
IMG_2193
IMG_2197
IMG_2209
IMG_2217
IMG_2228
IMG_2234
IMG_2254
IMG_2298