Literárně výtvarná soutěž

O prázdninách jsme vyhlásili literárně- výtvarnou soutěž pro děti do 15 let na téma „Společné chvíle s rodinou“. Sešlo se celkem 55 výtvarných prací – z nichž bylo oceněno 15 nejzdařilejších. 

 

Do 6 let

7 – 9 let

10 – 12 let

13 – 15 let

Speciální třídy 

Linderov Anetka

 1. místo – Anetka Linderová

Musilov Elika

1. místo – Eliška Musilová

Griesslov Anna

1. místo – Anna Griesslová

Skopalov Aneta

1. místo - Aneta Skopalová

Slepkov Kamila

1. místo - Kamila Slepčíková

Ponc Dominik
 
2. místo – Dominik Ponc

Beneovsk Elika

2. místo – Eliška Benešovská

 vehlov Barbora

2. místo – Barbora Švehlová

 Miroslava Kokov


2. místo – Miroslava Kožáková

Vyhnnkov Zdeka

2. místo – Zdeňka Vyhnánková

Mlezivov Lucinka

3. místo – Lucinka Mlezivová

Prochzkov Denisa

3. místo – Denisa Procházková

Kolenkov Petra

3. místo – Petra Kolenčíková

Kounovsk rka

3. místo – Šárka Kounovská

 

krivnek Jan

3. místo – Jan Škrivánek