csenderu

Noc s Andersenem

Také v letošním roce jsme se v knihovně zapojili do celostátní akce s názvem Noc s Andersenem.

Letošní ročník nocování byl tématicky zaměřený na 700. výročí narození otce vlasti Karla IV. a konal se léta páně 8. dubna 2016. Knihovna se na jeden večer a noc proměnila ve středověké sídlo, kterému vévodil král a císař Karel IV. a sešel se zde cech mladých knihoznalců by doplnili vědomosti své a rozmanitými taškařicemi se zabavili – na úvod k pobavení i poučení vystoupilo Pouliční divadlo Viktora Braunreitera s vtipným kouskem Karel IV. a knihy. Poté si omladina středověký šperk sobě vyrobila, krmí své žaludky nasytila a pak se již jen hrám a radovánkám oddávala – potmě kresby rozličné tvořila, předměty všelijaké po hmatu poznávala, stínový portrét vytvářela a též svůj literární um předvedla při tvorbě básně středověké. Když se čas nachýlil, tu se všichni k zaslouženému spánku přichystali. I na loži ještě několik pantomimických výjevů sehráno bylo a mnohé hádanky byly vyluštěny. Ráno po probuzení přichystána byla sladká krmě ku snídani a poté se již nocležníci vrátili do světa současného a domů se s rodiči odebrali.

Věříme, že se středověké nocování všem líbilo a těšíme se na to další v roce 2017.

Velké poděkování opět patří Lucii Laurinové, která již každoročně funguje na této akci jako zdravotnický dohled.

   
Copyright © 2018 Knihovna Sokolov. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.