csenderu

LiStOVáNí - Kvak a Žbluňk

Projekt LiStOVáNí je cyklus scénického čtení, hra s knížkou, divadelní představení, který divákům, posluchačům a čtenářům nabízí zprostředkování prožitku z četby velice poutavou formou a předkládá zcela nový, pravděpodobně pro mnohé dosud nepoznaný zážitek.

Ve středu 28.11. 2012 s knížkou "Kvak a Žbluňk" od autora Arnolda Lobela přijeli za dětmi herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Akce se zúčastnily 1. – 4. třída ze Základní školy Běžecká v Sokolově. Akce byla pořádána za finanční podpory Nemocnice Sokolov.

Přednášky hudebníka Jana Bíska

V listopadu si přišli vyslechnout žáci 2. stupně sokolovských základních škol přednášky hudebníka Jana Bíska "Africká a americká hudba". Během přednášek, které každá trvala 1 ½ hodiny, se žáci seznámili s dějinami populární hudby od konce 15. století po současnost.

Zjistili, jak velkou kouzelnou moc má hudba, která, navzdory zákazům, udržela při životě celé generace lidí, odvlečených z vlastního světa do děsivých podmínek a do dnešních dnů nám jejich příběhy připomíná na místech, kde bychom to nečekali.

Vyzkoušeli si hru na krásné nástroje, jako jsou: konga, bongo, timbales, pandeiro, surdo, cajon, maracas, guiro....

 

Besedy s malířem Adolfem Dudkem

V pátek 5. 10. 2012 před víkendovým Výtvarným seminářem jsme využili přítomnosti Adolfa Dudka, skvělého ilustrátora knížek pro nejmenší čtenáře. Děti z mateřských škol spolu s učitelkami si užily interaktivní show "Pohádkové kreslení". Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury

Beseda se spisovatelkou Pavlou Jazairiovou

6. listopadu 2012 navštívila knihovnu spisovatelka a cestovatelka Pavla Jazairiová. V dopoledních hodinách se s ní konala beseda na téma "Pakistán", která byla připravena pro studenty Gymnázia Sokolov.

Přednášky o globálním terorismu a globálním vládnutí

3. 10. 2012 přijela do knihovny PhDr. Radana Makariusová, PhD. z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě v Praze s přednáškami o globálním terorismu a globálním vládnutí. Přednášek se zúčastnili žáci Základní školy Rokycanova v Sokolově a Střední živnostenské školy v Sokolově.

   
Copyright © 2019 Knihovna Sokolov. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.