Dramatická dílna

Březen, tentokrát pod názvem "Březen měsíc čtenářů" je již tradičně zaměřen na knihy, čtení a besedy se spisovateli. Proto jsme pro žáky základních škol připravili několik akcí.

Ve čtvrtek 15. 3. 2012 navštívila knihovnu se svým projektem "Rozvoj dětského čtenářství prostřednictvím dramatických dílen" Bc. Lucie Mecová, studentka oboru dramatická výchova na DAMU. Pro svůj projekt si vybrala knihu Zahrada od Jiřího Trnky.

Dramatická výchova nabízí způsoby práce s knihou, které jsou pro děti nové, blízké a atraktivní. Zprostředkuje setkání s knihou, snaží se podnítit děti ke čtení, rozvíjet dětské představy, asociace a fantazii a nabídnout jim společný zážitek.

dd1.jpg
dd2.jpg
dd3.jpg
dd4.jpg
dd5.jpg
dd6.jpg
dd7.jpg
dd8.jpg