csenderu

Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – Lubomír Zeman

V pásmu česko-německého pohraničí se již od středověku uplatňovalo, vzhledem k ostatním krajům, specifické stavitelství a architektonická forma. Zvláště poté, co se zrodila samostatná Československá republika, byla část jejích obyvatel hovořících německým jazykem, nucena reagovat na vzniklou situaci, kdy se z většiny stala menšinou. Snahou o vymezení vlastního charakteru a postavení byla nová artikulace architektury. Tehdy se zde zrodila moderní architektura, která byla tak jiná oproti vnitrozemí Čech i Moravy. V rámci oslav 100 let od vzniku Československé republiky představila přednáška specifické rysy architektury česko-německého pohraničí i emancipační snahy českého národa zosobněné v nové architektuře.

Stephen King – Prodlužování času. Scénické čtení V. Kalného a P. Richter Kohutové

"Musíte někomu provést špinavost, abyste se sám špíny mohl zbavit." Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? Proč jsou některé věci neodvratné? A pokud byste dostali možnost neodvratné změnit, jak daleko byste zašli? Nejčernější humor mistra napětí Stephena Kinga ve scénickém čtení v podání Petry Richter Kohutové a Vladimíra Kalného.

Jóga smíchu s Mgr. Vladimírem Palečkem

Jóga smíchu (hasya yoga) je ověřený přístup, který spočívá v tom, že se každý z nás může smát i bez důvodu. Smích vyvoláváme prostřednictvím kombinace cvičení založených na smíchu ve skupině, očním kontaktu a dětské hravosti. Důvod pro použití názvu jóga smíchu je, že kombinujeme cvičení smíchu a další aktivity s jógovým dýcháním. To přináší více kyslíku do našeho těla a mozku, což v nás vytváří pocit zdraví a energie. Koncept jógy smíchu je založen na vědecky ověřeném faktu, že naše tělo nedokáže rozlišit mezi „předstíraným“ a „skutečným“ smíchem. Oba tyto druhy smíchu jsou pro naše tělo i mysl stejně přínosné. Jógu smíchu inicioval indický lékař Dr. Madan Kataria v roce 1995.

Cyklus debat nad zajímavými knihami: Únava materiálu – Marek Šindelka. Beseda za účasti autora

Román Marka Šindelky, nositele Ceny Jiřího Ortena a Magnesie Litery za prózu, reaguje na aktuální téma – migrační vlnu. Popisuje cestu dvou bratrů z nejmenované země ohrožené válkou do Evropy. Jejich trasy se záhy rozdělí a každý pokračuje na vlastní pěst: bez mapy, bez spojení, bez kontaktu. Sledujeme složitou a bolestnou „cestu na sever“, zároveň s tím však čteme knihu o Evropě viděné zvenčí. O Evropě, připomínající velký fungující stroj. Jediné, co tu proti němu stojí, je zranitelné lidské tělo. Tělo vykořeněného člověka, redukovaného na problém, na statistický údaj, na materiál. Kniha získala ocenění Magnesia Litera 2017 v kategorii próza.

Doupovské hory: neznámý svět sopek

Přednášel RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

   
Copyright © 2018 Knihovna Sokolov. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.