40 000 let to lidstvu trvalo, než přišel klíčový den 28. 12. 1895

Dvouhodinový audiovizuální program, ve kterém přednášející režisér-dokumentarista Pavel P. Ries pojednává zábavnou formou o dni „D“, kdy se zrodilo první filmové představení pro veřejnost na světě, co tomu předcházelo a co následovalo

IMG_2995
IMG_2997
Ries