csenderu

Regionální služby pro knihovny - základní info

Oddělení regionálních služeb pro knihovny

tel: 352 661 986, 352 622 505 - linka 29, 359 808 415 - linka 29
mobil: 602 452 833
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služby:

Všechny tyto služby jsou určeny pro pracovníky základních knihoven

  • zajištění výkonu regionálních funkcí
  • poradenská a konzultační činnost
  • tvorba, distribuce a oběh výměnného fondu
  • pomoc při revizi a aktualizaci fondu
  • pomoc při zpracování statistiky
  • zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků obcí
Automatizovaný regionální knihovní systém REKS

1. etapa proběhla v roce 2007. 2. etapa pak v roce 2009.

Projekt byl zaměřen na automatizaci místních knihoven (knihovny s dobrovolným knihovníkem) na Sokolovsku a byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury. V zúčastněných knihovnách byla postupně prostřednictvím automatizovaného knihovního systému REKS zaváděna automatizace knihovnických činností.

 

   
Copyright © 2018 Knihovna Sokolov. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.