Projekt Regionální literatura pro zrakově handicapované

Dne 26.1. 2009 se konal Křest CD s regionální literaturou pro nevidomé a slabozraké. Pro potřeby nevidomých a slabozrakých byly namluveny tyto tituly:

Na projekt získala knihovna dotaci ve výši 35000 Kč od Ministerstva kultury a 20000 Kč z Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Celkové finanční náklady na projekt činily 75000 Kč.

CD jsou k dispozici zrakově handicapovaným občanům v oddělení pro nevidomé a slabozraké Městské knihovny Sokolov.

Na křtu proběhla také výstava kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké ve spolupráci s Tyflocentrem Karlovy Vary a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Sokolově, se kterými knihovna dlouhodobě spolupracuje. Dopoledne se konala beseda pro školy a dále byla k této příležitosti také byla vytvořena výstava minerálů z regionu.

krest1.jpg
Dopolední beseda pro školy
krest1.jpg
krest2.jpg
krest3.jpg
krest4.jpg
krest5.jpg