Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > O knihovně > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název

Městská knihovna Sokolov.

2. Důvod a způsob založení

Městská knihovna Sokolov byla založena na základě zřizovací listiny z 30. 12. 2003 za účelem poskytování výpůjčních a informačních služeb a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Zřizovatelem je město Sokolov. Základní podmínky poskytování služeb jsou stanoveny v Knihovním řádu Městské knihovny Sokolov.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 1. Kontaktní poštovní adresa
  Městská knihovna Sokolov, Staré náměstí 135, 356 01 Sokolov
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská knihovna Sokolov, Staré náměstí 135, 356 01 Sokolov
 3. Úřední hodiny
 4. Telefonní čísla
 5. Čísla faxu - nepoužíváme
 6. Adresa internetových stránek
  www.mksokolov.cz
 7. Adresa e-podatelny
  E-podatelna: podatelna@mksokolov.cz
  ID datové schránky: 8f2k5gf
 8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB Sokolov, č. účtu 167399199/0300

6. IČ

70865949

7. DIČ

-----

8. Dokumenty

 1. Seznamy hlavních dokumentů
  Dokument Datum přidání
  Koncepce MKS od roku 2016  19.1.2016
  Koncepce MKS od 2021  14.1.2021
 2. Rozpočet
  Dokument Datum přidání
  Souhrnný rozpočet na rok 2019  20.2.2019
  Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022  12.2.2018
  Souhrnný rozpočet na rok 2020  14.1.2020
  Schválený souhrnný rozpočet 2020.jp  7.2.2020
  Schválený souhrnný rozpočet na rok 2021.pdf  18.2.2021
  Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2022.pdf  24.1.2022
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2026.pdf  24.1.2022
  Průvodní dopis_rozpočty 2022 a SR 2023-2026.pdf  10.2.2022
  Schválený souhrnný rozpočet 2022 - MK.pdf  10.2.2022

  Odpisový plán - MK.pdf

   10.2.2022

  Schválený Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2026 - MK.pdf

  Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2023.pdf

  Schválený návrh souhrnného rozpočtu 2023.pdf

   

   10.2.2022

   12. 1. 2023

   16. 2. 2023

9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat osobně v kterémkoliv oddělení Městské knihovny Sokolov, telefonicky na čísle 352 622 505 nebo 359 808 415, nebo zaslat na e-mail: podatelna@mksokolov.cz . Postup pro poskytování informací je stanoven ve Směrnici pro poskytování informací a poplatky stanoveny v sazebníku.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace se podávají ústně, telefonicky nebo písemně na kontaktních místech uvedených v bodu 9.

Stížnosti se přijímají pouze písemně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) a po vyjádření ředitelky knhovny se předávají Radě města Sokolov.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky dle zákona 500/2004 Sb., správní řád - odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí.

Mohou být podány : - písemnou formou na adresu Městské knihovny Sokolov - elektronicky na adrese podatelna@mksokolov.cz se zaručeným elektronickým podpisem

12. Formuláře

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Adresát žádosti:
 

Fyzická osoba

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa místa trvalého pobytu 1) 

 

Právnická osoba 

Název:

Identifikační číslo:

Adresa sídla 2) 

 

Předmět žádosti: 

Text žádosti:

 

Datum: 

Podpis:

 

1) fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště
a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

 2) právnická osoba uvede adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

-----

14. Předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací 

16. Licenční smlouvy

----


17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999

Výroční zpráva 2018

 28. 2. 2019

Výroční zpráva 2019 .pdf

 28. 2. 2020

Výroční zpráva 2020 .doc

 27. 2. 2021

Výroční zpráva 2021 .pdf

 28. 2. 2022

Výroční zpráva 2022.pdf

 28. 2. 2023

 

 

 Archiv

Výroční zpráva

  2017 

Výroční zpráva

  2016 

Výroční zpráva

  2015 

Výroční zpráva

  2014 

Výroční zpráva

  2013 

Výroční zpráva

  2012 

Výroční zpráva

  2011