Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > O knihovně > Projekty a koncepce

Projekty a koncepce

Koncepce knihovny

Koncepce rozvoje Městské knihovny Sokolov na léta 2016 – 2020 (.pdf, 120,94 kB)


Projekty s finanční podporou
Ministerstva kultury v rámci programu VISK

 

 • E-knihy v Sokolově (2015)

V rámci projektu bychom chtěli nabídnout našim čtenářům možnost využívat půjčování e-knih. V knihovně mají zatím možnost půjčit si čtečky e-knih pouze
s nahraným souborem autorsky volných děl. V roce 2016 bychom chtěli nabídku rozšířit i o nové elektronicky vydané tituly. Doufáme, že se tím případně také částečně vyřeší dlouhé čekací doby na některé žádané knihy.

 

 • Implementace knihovního systému KOHA s katalogem VuFind (2017)

 Knihovna reaguje na nutnou potřebu aktualizace knihovního systému, aby zaručila dlouhodobý chod knihovny. Hlavním cílem je kompletní modernizace knihovního systému prostřednictvím moderního cloudového knihovního systému s online katalogem přizpůsobeným i pro mobilní zařízení
a nákup nové techniky.

 

 • Implementace knihovního systému KOHA a katalogu VuFind pro knihovny s neprofesionálním knihovníkem v okrese Sokolov (2019)

 Hlavním cílem je přechod na knihovní systém KOHA s katalogem VuFind pro knihovny s neprofesionálním knihovníkem okresu Sokolov, pro které Městská knihovna Sokolov vykonává regionální funkce. Důvodem je to, že Městská knihovna Sokolov knihovní systém KOHA používá a přechodem i ostatních knihoven, pro které zajišťuje zpracování knih, bude usnadněna kooperace mezi pověřenou knihovnou a jednotlivými obsluhovanými knihovnami.

 

 


Projekty s finanční podporou

Ministerstva kultury v rámci programu Knihovna 21. století

 

 • Literatura pro zrakově handicapované (2015)

Projekt spočívá v zpřístupnění databáze zvukových knih Knihovny a tiskárny
K. E. Macana v Praze a v nákupu CD na vypálení titulů knihy na tyto zvukové nosiče. Zpřístupněním titulů zvukových knih bychom chtěli přispět ke zlepšení dostupnosti výpůjčních služeb pro lidi, kterým jejich znevýhodnění neumožňuje číst knihy v tištěné podobě. Lidé s tímto znevýhodněním mají možnost si
v knihovně zapůjčit také CD přehrávače.

 • Zvukové knihy v Sokolově a Zvukové knihy v Sokolově II.
  (2016 a 2017)

Projekt spočívá v zpřístupnění databáze zvukových knih Knihovny a tiskárny
K. E. Macana v Praze a v nákupu CD na vypálení titulů knihy na tyto zvukové nosiče. Zpřístupněním titulů zvukových knih bychom chtěli přispět ke zlepšení dostupnosti výpůjčních služeb pro lidi, kterým jejich znevýhodnění neumožňuje číst knihy v tištěné podobě. Lidé s tímto znevýhodněním mají možnost si
v knihovně zapůjčit také CD přehrávače.

 • Nejzazší hranice (2017)

Cílem projektu je popularizace institutu městské knihovna a také žánru sci-fi a fantasy pro širokou veřejnost, hlavně však pro mladou generaci, která se
o tento žánr převážně zajímá. Přínosem také je, že tento druh literatury bude prezentovat sokolovský autor Michal Březina, který loňském roce vydal sci-fi román Měsíční deník. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s regionálním autem tohoto žánru, který na každou akci bude zvát také zajímavé hosty. Zejména mladým zájemcům poskytnou tito hosté své zkušenosti, které jim zcela jistě budou přínosem pro jejich další literární rozvoj, např. v rámci přípravy na literární soutěže pořádané českým sci-fi/fantasy fandomem nebo rady z oblasti tvůrčího psaní.

 • Fantasy knihovna (2018)

Cílem projektu je popularizace žánru sci-fi a fantasy pro širokou veřejnost, hlavně však pro mladou generaci, která se o tento žánr převážně zajímá. Návštěvníci se tak mohou seznámit se zajímavými hosty (autoři sci-fi a fantasy Františka Vrbenská, Anna Šochová, Míra Linc). Zejména mladým zájemcům poskytnou tito hosté své zkušenosti, které jim zcela jistě budou přínosem pro jejich další literární rozvoj. Cílem pořadu, potažmo diskuze, je předat erudované rady o psaní románů, o sebepropagaci, ale třeba i o tom, jak najít svého čtenáře. Završením projektu bude akce BookCon, jejíž součástí bude také vyhlášení výsledků regionální literární soutěže v žánru sci-fi a fantasy.

 • Osmičky pro každého (2018)

Projekt jsme připravili ke 100. výročí vzniku Československé republiky ve spolupráci s uměleckým sdružením FysioArt Praha. V jeho rámci se uskutečnily akce: Pro děti z mateřských škol se konalo celkem 7 akcí s názvem Domov, dům/Vlast, země. Pro děti ze základní školy – družiny byl připravený program Literární hádanka; studenti střední školy navštívili Zchlazení jara (představení o srpnové okupaci skrze vzpomínky). Pro veřejnost se konalo představení Hana Benešová. Za klienty Domu ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově přijeli herci s vystoupením Eliška (o životě řádových sester).

 • Knihovna jako místo pro rodiny s dětmi (2019)

Městská knihovna Sokolov se zapojila do celostátního projektu S knížkou do života, a tudíž bychom chtěli rozšířit nabídku možností pro malé děti a jejich rodiče. Chtěli bychom děti už v tomto věku, kdy je ještě nutné, aby jim předčítali rodiče, seznámit s knihovnou a s možností trávit volný čas pohromadě např.
i v knihovně. Projektem bychom chtěli rozšířit spektrum naší nabídky pro děti a mládež. Spolupracujeme již dlouhou dobu s MŠ, ZŠ a SŠ v Sokolově
i v okolí, pořádáme pro ně besedy, divadelní představení…

V minulých letech jsme i díky dotaci z Ministerstva kultury uspořádali cyklus besed na téma sci/fi a fantasy pro mládež. Na věkovou skupinu těch nejmenších dětí a jejich rodičů jsme se prozatím příliš nezaměřovali a chtěli bychom se na ni zaměřit v roce 2019.

 

 • Služby pro zrakově znevýhodněné (2020)

  Projekt spočívá v zpřístupnění databáze zvukových knih Knihovny a tiskárny K. E. Macana v Praze a v nákupu CD na vypálení titulů knihy na tyto zvukové nosiče. Zpřístupněním titulů zvukových knih bychom chtěli přispět ke zlepšení dostupnosti výpůjčních služeb pro lidi, kterým jejich znevýhodnění neumožňuje číst knihy v tištěné podobě. Lidé s tímto znevýhodněním mají možnost si v knihovně zapůjčit také CD přehrávače.

 •  

   Sokolov svítí modře

 • V tomto projektu jsme se zaměřili na lidi s poruchami autistického spektra a jejich pečující osoby. V rámci projektu se konaly se celkem 3 přednášky. První s názvem Fenomén autismus se konala 12. 10. a jejími lektorkami byly paní Věra Bráborcová a Libuše Růžičková z Denního centra Mateřídouška v Sokolově. Obě mají s prací s těmito klienty dlouholeté zkušenosti. Další dvě na sebe navazující přednášky o nízkofunčním autismu (10. 11. a 1. 12.) vedl pan Michal Roškaňuk – ředitel organizace Adventor, který má bohaté zkušenosti z práce s dětmi i dospělými na spektru autismu. Další akcí bylo scénické čtení z knihy Lukáš a profesor Neptun, které se konalo 2. 12. na pobočce knihovny. Pro lidi s poruchami autistického spektra proběhly také 2 workshopy. Dále jsme v rámci projektu zakoupili didaktické pomůcky, hry a knihy.
 • Projekt se konal s finanční podporou Ministerstva kultury.
 •   Min.kultury.jpg
 • Roškaňuk 1.jpgRoškaňuk 2.jpgRoškaňuk 3.jpgVýroba svíček.jpgvýroba svíček 2.jpgWorkshop 3.jpgWorkshop 4.jpgworkshop včelka 2.jpgworkshop včelka.jpg

 •  

  Projekty s finanční podporou Ministerstva kultury v rámci programu

  Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením
  a seniorů

   
  • Žijeme s vámi (2016)

  Projektem bychom chtěli přispět k větší integraci seniorů a zdravotně handicapovaných do společenského života a umožnit jim setkávání v kulturním prostoru knihovny. Dále bychom chtěli zvýšit informovanost o Alzheimerově
  a Parkinsonově chorobě, rakovině, cukrovce.

   

  • Jsme tu s vámi a Jsme tu s vámi II. (2015, 2018, 2019,2020, 2021)

  Projekt rozšiřuje spektrum kulturních a kreativních akcí Městské knihovny Sokolov pro seniory a občany se zdravotním znevýhodněním. Chtěli bychom
  i nadále pokračovat ve snaze zapojit tyto skupiny lidí do společenského života
  a umožnit jim přístup k informacím, ke kultuře a k literatuře. V minulých několika letech jsme, i díky projektům podpořeným Ministerstvem kultury, navázali spolupráci s organizacemi pro seniory (Kluby seniorů), pro lidi se zrakovým
  a mentálním znevýhodněním

 •  Jsme tu s vámi IV.

  Projekt byl zaměřený na cílové skupiny seniorů a zdravotně znevýhodněných, které mohou být ohrožené sociálním vyloučením. V jeho rámci se konaly kulturní a vzdělávací akce v prostorách knihovny, čímž byla umožněna větší integrace jejich účastníků do společenského života města.

  V rámci projektu byly uspořádány tyto akce: 29. 6. Beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem, 1. 9. - Koncert zpěvačky Magdy Malé, 1. 9. Beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou, 5. 10. Beseda se spisovatelkou Milenou Štráfeldovou, 3. 12. Divadelní představení Šaty dělaj člověka v podání Centra tance Harmonie, cyklus psychoterapie s Mgr. Vladimírem Palečkem pro lidi s mentálním znevýhodněním, cyklus workshopů pro lidi s mentálním znevýhodněním, Kurzy angličtiny pro seniory (říjen - prosinec).

  Projekt se konal s finanční podporou MInisterstva kultury

  Harmonie 1.jpgHarmonie 8.jpgHarmonie 12.jpgHarmonie 13.jpgMagda Malá 1.jpgMagda Malá 3.jpgMagda Malá 4.jpgIvanka Devátá 1.jpgIvanka Devátá 2.jpgIvanka Devátá 3.jpgŠtráfeldová 1.jpgŠtráfeldová 4.jpg

  Arteterapie 3.jpgArteterapie 4.jpgArteterapie 5.jpgArteterapie 6.jpgArteterapie 2.jpgArteterapie.jpgWorkshop.jpgWorkshop 2.jpgMuzikoterapie.jpgMuzikoterapie 2.jpg
 • Min.kultury.jpg


  • Umíme se bavit společně (2020)

   Projekt má za cíl propojit svět mentálně znevýhodněných spoluobčanů a dětí. Má napomoci oběma skupinám lépe si  navzájem porozumět. Jedná se o společný letní příměstský tábor dětí a mentálně znevýhodněných na téma Najdi v sobě svého hrdinu. V průběhu akce se budou účastníci věnovat tanci a divadlu, čtení i výtvarné a rukodělné činnosti. Nakonec akce se uskuteční celotáborová hra. Projekt plánujeme realizovat na nově otevřené pobočce pro děti a mládež, která sídlí v objektu Chráněného bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním. Děti a klienti CHB se již od letošního září běžně v těchto prostorách potkávají a byli bychom rádi, kdyby tato akce napomohla jejich většímu porozumění a sblížení.

    


   Projekty s finanční podporou Ministerstva kultury – nákup literatury

   • Projekt Česká literatura

   Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

   • Projekt Cizojazyčná literatura

   Projekt je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel.

    


   Projekty s finanční podporou Karlovarského kraje

   • Tajemství Karla IV. (2016)

   Cílem projektu bylo při příležitosti letošního 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého krále Karla IV. mládeži i dospělým připomenout jeho zajímavý život a jeho význam pro české dějiny, vzdělání a kulturu. Pro dospělé jsme realizovali komponovaný hudebně literární pořad herce Alfreda Strejčka Tajemství Karla IV. a pro mládež 4 přednášky o životě Karla IV.

   • Kreativní semináře (rok 2015 – 2020)

   Městská knihovna Sokolov každoročně od roku 2007 pořádá cyklus víkendových kreativních seminářů. Jsou vždy zaměřeny na nějakou kreativní oblast lidské činnosti (např. seminář tvůrčího psaní, výtvarný, divadelní, žurnalistický, hudební, grafologický, o rychločtení…). Cyklem seminářů bychom chtěli pro zájemce vytvořit možnost přímého aktivního zapojení do příslušné oblasti
   a přispět k podpoře jejich umělecké tvořivosti a rozvoji jejich estetického cítění a fantazie.

   • Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí v Karlovarském kraji (2015, 2018)

   V rámci projektu, který je určen pro dětské čtenáře, jsme se také v tomto roce zaměřili na větší propagaci a podporu čtení dětí a mládeže, přičemž jsme spolupracovali i s dalšími knihovnami regionu Karlovarský kraj. Uspořádali jsme besedy se spisovateli a ilustrátory knih pro děti a mládež. Uspořádáním akcí v rámci projektu jsme chtěli přispět k větší popularizaci čtení a literatury mezi dětmi a mládeží v Sokolově i v některých dalších městech a obcích na Karlovarsku.

   •  Regionální funkce (2005 – 2021)

   Městská knihovna Sokolov je pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. Tyto služby, které spočívají v nákupu, zpracování a distribuci výměnného fondu knih pro neprofesionální knihovny a poskytováním metodické činnosti všem veřejným knihovnám, jsou plně hrazeny z dotace Karlovarského kraje.

     Program "Vy rozhodujete, my pomáháme" v rámci Nadačního fondu Tesco

   • Projekt "U nás na Michalu" (2021)
   • Díky Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu na zakoupení vybavení na zahradu dětské pobočky Slavíčkova pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi

   Zahrada na pobočce pro děti a mládež Slavíčkova 1696 se pomalu chystá na další jaro a na to, že ji budou moci využívat rodiče s dětmi a trávit tady společně svůj volný čas. Aby se na zahradě cítili co možná nejlépe, zakoupili jsme v rámci projektu stolky a židle, truhlíky na květiny, pískoviště a také hrací prvky na písek pro malé děti. Dále jsme zakoupili dva interaktivní stolky  pro děti ve věku 12 měsíců a 3 roky. Protože chceme podporovat aktivní pohyb dětí, pořídili jsme gymnastické míče a obruče. Stolní fotbal jistě také zaujme, doufáme, že nejen chlapce. Krtek v knihovně - to je další projekt, který plánujeme již na jaro a při kterém využijeme velké truhlíky na bylinky a hrášek. Děti se zapojí do přípravy i samotného pěstování.

    IMG_20211005_082233.jpg

   IMG_20211005_082223.jpg

   IMG_20211005_082216.jpg

   tesco.png

   Projekty bez finanční podpory

   BOOKSTART je mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní
   a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. Již řadu let probíhá v cca 20 zemích světa.

    

   PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA je česká varianta projektu Bookstart.

    

   CÍLOVÁ SKUPINA – rodiče s novorozenci a dále pak po dobu předškolního věku dítěte.

    

   CÍL PROJEKTU – dovést rodiče k tomu, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterou mohou udělat pro své dítě od nejútlejšího věku, je věnovat mu svůj čas a strávit jej společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním či zpíváním. Poradit jim, jak to dělat  správně
   a nabídnout podpůrné služby knihovny a prostor pro sdílení s ostatními rodiči. Poradit při výběru kvalitní literatury pro dítě.

    

   Také Městská knihovna Sokolov se do toho projektu v roce 2018 přihlásila.

    

   * U příležitosti vítání občánků předáváme rodičům sadu dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi).

    

   * Pořádáme akce pro rodiče s malými dětmi (besedy, přednášky, divadlo pro batolata, Čteme dětem – čtení a povídání o knížkách…) – informace sledujte na webových stránkách
   a facebooku knihovny.

    

   Završením projektu je akce Vítání prvňáčků mezi čtenáře a knihomoly.

     banner bookstart.png

   Z. Okleštěk Kde se tvoří...plakát.jpgZ. Okleštěk Kde se tvoří... foto.jpgDílničky.jpgM. Herman plakát.jpgM. Herman.jpgPTÁČEK A LEV plakát.jpgPtáček a lev - divadlo pro batolata.jpgDeník fejsbukové matky.jpgDivadlo pro batolata _ Moment.jpg271781929_618033326140750_1495241488723908271_n.jpg271448887_2077581075749421_1647618251080911389_n.jpg271443427_332922275299973_2601614323609845916_n.jpg271494642_1274016303098257_5333034405755352856_n (1).jpg