Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > O knihovně > Projekty a koncepce

Projekty a koncepce

Koncepce knihovny

Koncepce rozvoje Městské knihovny Sokolov na léta 2016 – 2020 (.pdf, 120,94 kB)


Projekty

Osmičky pro každého

V říjnu jsme k 100. výročí vzniku Československé republiky připravili ve spolupráci s uměleckým sdružením Fysioart Praha projekt OSMIČKY PRO KAŽDÉHO.

V rámci tohoto projektu se uskutečnily akce:

 • Pro děti z mateřských škol se konalo celkem 7 akcí s názvem Domov, dům/Vlast, země
 • Pro děti ze základní školy – družiny byl připravený program Literární hádanka; studenti střední školy navštívili Zchlazení jara (představení o Srpnové okupaci skrze vzpomínky)
 • Pro veřejnost se konalo představení Hana Benešová
 • Za klienty Domu ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově přijeli herci s vystoupením Eliška (o životě řádových sester)

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury


Jsme tu s vámi 2

Také v roce 2018 jsme pro naše mentálně znevýhodněné občany připravili řadu akcí v rámci projektu JSME TU S VÁMI 2.

Byl to cyklus terapií:

 • 2x arteterapie
 • 2x muzikoterapie s Mgr. Vladimírem Palečkem
 • Cyklus workshopů s E. Reismüllerovou
 • Valentýnská přáníčka
 • Velikonoční workshop
 • Vzpomínáme na léto
 • V podzimních barvách
 • Vánoční přání trochu jinak
 • Vánoce jsou za dveřmi.

Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí v Karlovarském kraji

V rámci projektu, který je určen pro dětské čtenáře, jsme se také v tomto roce zaměřili na větší propagaci a podporu čtení dětí a mládeže, přičemž jsme spolupracovali i s dalšími knihovnami regionu Karlovarský kraj. Uspořádali jsme besedy se spisovateli a ilustrátory knih pro děti a mládež. Uspořádáním akcí v rámci projektu jsme chtěli přispět k větší popularizaci čtení a literatury mezi dětmi a mládeží v Sokolově i v některých dalších městech a obcích na Karlovarsku.

V říjnu jsme uspořádali besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.

Ta při své cestě navštívila tyto knihovny:

 • MK Březová
 • OK Lomnice
 • OK Královské Poříčí
 • MK Sokolov, MK Loket
 • MK Nové Sedlo
 • MK Chodov
 • MK Karlovy Vary
 • MK Kraslice.

V říjnu do našeho regionu zavítal také malíř a ilustrátor Adolf Dudek.

Ten navštívil tyto knihovny:

 • MK Sokolov
 • MK Cheb
 • MK Kraslice
 • MK Chodov
 • MK Hroznětín
 • MK Nová Role
 • MK Březová.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

Fantasy knihovna

Cílem projektu je popularizace žánru sci-fi a fantasy pro širokou veřejnost, hlavně však pro mladou generaci, která se o tento žánr převážně zajímá. Přínosem také je, že tento druh literatury bude prezentovat sokolovský autor. Návštěvníci se tak mohou seznámit s regionálním autorem tohoto žánru Michalem Březinou, který na každou akci pozve zajímavé hosty (autoři sci-fi a fantasy Františka Vrbenská, Alena Šochová, Michaela Burdová, Míra Linc). Zejména mladým zájemcům poskytnou tito hosté své zkušenosti, které jim zcela jistě budou přínosem pro jejich další literární rozvoj.

Cílem pořadu, potažmo diskuze, je předat erudované rady o psaní románů, o sebepropagaci, ale třeba i o tom, jak najít svého čtenáře. Završením projektu bude akce BookCon, jejíž součástí bude také vyhlášení výsledků regionální literární soutěže v žánru sci-fi a fantasy.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury

Osmičky pro každého

Knihovny vždy byly místem, kde se protínají příběhy a lidé, historie se současností, místem, kde jsou chráněny lidské vzpomínky a touhy. Cílem projektu je při příležitosti 100. výročí vzniku Československa připomenout část této naší historie.

Těm nejmenším dětem bychom chtěli přiblížit, co pro ně znamená domov a vlast a jaký je rozdíl mezi domovem a domem a vlastí a zemí. U těch starších chceme připomenout dobu 2. světové války na pozadí obyčejného příběhu malé dívky.

V pořadu pro veřejnost „Hana Benešová“ přiblížíme manželku 2. čs. prezidenta – Hanu Benešovou, která byla vzorem pro mnoho tehdejších žen. Druhým představením pro veřejnost bude komorní drama „Eliška“ o těžkém osudu a perzekuci řádových sester za doby komunismu. Na konec projektu uspořádáme program Literární detektivka, který bude zábavnou formou provázet důležitými událostmi a „osmičkovými“ roky v naší historii.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury

Jsme tu s vámi 

Projekt rozšiřuje spektrum kulturních a kreativních akcí Městské knihovny Sokolov pro seniory a občany se zdravotním znevýhodněním. Chtěli bychom i nadále pokračovat ve snaze zapojit tyto skupiny lidí do společenského života a umožnit jim přístup k informacím, ke kultuře a k literatuře. V  roce 2018 bychom chtěli dále rozšířit počet cílových skupin, pro které bychom akce pořádali.

Plánujeme uspořádat cyklus přednášek o dalších druzích nemocí, jako je autismus (Aspergerův syndrom), Parkinsonova choroba, deprese a paraplegie. Tady bychom chtěli prostřednictvím přednášek odborníků na tato témata a také přímo pacientů předat informace o nemoci, způsobech léčby i konkrétních zkušenostech s nemocí… a to jak přímo nemocným, tak také rodinám, které o ně pečují.

Pro seniory bychom chtěli uspořádat kromě již tradičních a oblíbených besed s aktivními seniory také kurzy angličtiny. Mentálně znevýhodněným bychom chtěli nabídnout velmi oblíbené lekce psychoterapie a také tvůrčí dílny, kde si budou zájemci vyrábět různé dekorační předměty.

Projekt je realizován finanční podporou Ministerstva kultury

Bookstart - projekt S knížkou do života

BOOKSTART je mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty.

PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA je česká varianta projektu Bookstart.

CÍLOVÁ SKUPINA – rodiče s novorozenci a dále pak po dobu předškolního věku dítěte.

CÍL PROJEKTU – dovést rodiče k tomu, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterou mohou udělat pro své dítě od nejútlejšího věku, je věnovat mu svůj čas a strávit jej společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním či zpíváním. Poradit jim, jak to dělat správně, nabídnout podpůrné služby knihovny a prostor pro sdílení s ostatními rodiči. Poradit při výběru kvalitní literatury pro dítě.

Také Městská knihovna Sokolov se do toho projektu přihlásila.

*U příležitosti vítání občánků předáme rodičům sadu dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi).

*V průběhu roku budeme pořádat akce pro rodiče s malými dětmi (beseda s psychologem, divadlo pro batolata…) – informace sledujte na webových stránkách a facebooku knihovny.

*Završením projektu bude akce Vítání prvňáčků mezi čtenáře a knihomoly.

Seznam metodické literatury pro rodiče 

Moment!

Je něžná trashpunková inscenace pro batolata a jejich rodiče) v podání Studia Damúza z Prahy. Akce se konala ve spolupráci s Baby Clubem Robinson Sokolov

Regionální funkce

Městská knihovna Sokolov je pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. Tyto služby, které spočívají v nákupu, zpracování a distribuci výměnného fondu knih pro neprofesionální knihovny a poskytováním metodické činnosti všem veřejným knihovnám, jsou plně hrazeny z dotace Karlovarského kraje.

Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí v Karlovarském kraji

V rámci předkládaného projektu, který je určen pro dětské čtenáře, bychom se chtěli zaměřit na větší propagaci a podporu čtení dětí, přičemž bychom spolupracovali i s dalšími knihovnami na území bývalého okresu Sokolov. Uspořádali bychom besedy se spisovateli a ilustrátory dětské literatury. Uspořádáním akcí v rámci předkládaného projektu bychom chtěli přispět k větší popularizaci čtení a literatury mezi dětskými čtenáři v Sokolově i v některých dalších městech a obcích na Sokolovsku.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

Kreativní semináře

Městská knihovna Sokolov každoročně od roku 2007 pořádá cyklus víkendových kreativních seminářů. Jsou vždy zaměřeny na nějakou kreativní oblast lidské činnosti (např. seminář tvůrčího psaní, výtvarný, divadelní, žurnalistický, hudební, grafologický, o rychločtení…). Cyklem seminářů bychom chtěli pro zájemce vytvořit možnost přímého aktivního zapojení do příslušné oblasti a přispět k podpoře jejich umělecké tvořivosti a rozvoji jejich estetického cítění a fantazie.

Realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje

Nejzazší hranice

Cílem projektu je popularizace institutu městské knihovna a té žánru sci-fi a fantasy pro širokou veřejnost, hlavně však pro mladou generaci, která se o tento žánr převážně zajímá. Přínosem také je, že tento druh literatury bude prezentovat sokolovský autor Michal Březina, který loňském roce vydal sci-fi román Měsíční deník. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s regionálním autem tohoto žánru, který na každou akci bude zvát také zajímavé hosty. Zejména mladým zájemcům poskytnou tito hosté své zkušenosti, které jim zcela jistě budou přínosem pro jejich další literární rozvoj, např. v rámci přípravy na literární soutěže pořádané českým sci-fi/fantasy fantomem nebo rady z oblasti tvůrčího psaní.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

E-knihy v Sokolově

V rámci projektu bychom chtěli nabídnout našim čtenářům možnost využívat půjčování e-knih. V knihovně mají zatím možnost půjčit si čtečky e-knih pouze s nahraným souborem autorsky volných děl. V roce 2016 bychom chtěli nabídku rozšířit i o nové elektronicky vydané tituly. Doufáme, že se tím případně také částečně vyřeší dlouhé čekací doby na některé žádané knihy.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

Zvukové knihy v Sokolově II

Projekt spočívá v zpřístupnění databaze zvukových knih Knihovny a tiskrny K.E.Macana v Praze a v nákupu CD na vypálení titulů knihy na tyto zvukové nosiče. Zpřísptupněním titulů zvukových knih bychom chtěli přispět ke zlepšení dostupnosti výpůjčních služeb pro lidi, kterým jejich znevýhodnění nemožňuje číst knihy v tištěné podobě. Lidé s tímto znevýhodněním mají možnost si v knihovně zapůjčit také CD přehrávače.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind

Knihovna reaguje na nutnou potřebu aktualizace knihovního systému, aby zaručila dlouhodobý chod knihovny. Hlavním cílem je tedy kompletní modernizace knihovního systému prostřednictvím moderního cloudového knihovního systému s online katalogem přizpůsobeným i pro mobilní zařízení a nákup 2x PC a 2x LCD monitorů.

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR