Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > O knihovně > Historie

Historie

Knihovna v bývalém Falknově vznikla po roce 1945 z darů různých institucí a příznivců. Neměla vždy snadnou práci, prošla obdobím několika stěhování a nelze říci, že by bylo vždy zcela dbáno jejích zájmů.

Z městské knihovny, která sloužila jen občanům města Sokolova, se stala v roce 1951 knihovnou s okresní působností. V roce 1961 pak byla přestěhována do sokolovského zámku, který se však v té době opravoval, a tak byly služby čtenářům zajišťovány pouze v rámci omezených možností. Od roku 1970 začala Okresní knihovna Sokolov pracovat jako středisková knihovna pro veřejné knihovny okresu.

Během modernizace knihovny, která probíhala a v letech 1975 až 1978, byly zajišťovány veškeré knihovnické služby v náhradních prostorách. V první etapě bylo vybudováno oddělení pro děti a mládež, čítárna, sklady a sociální zařízení. V dalších etapách bylo zmodernizováno oddělení pro dospívající mládež a proběhla úprava prostor pro administrativu.

Počátkem 90. let začala okresní knihovna s nákupem výpočetní techniky, kterou využívá pro lepší a rychlejší zpracování starého i nového fondu a pro zkvalitnění výpůjčního procesu. Koncem roku 1993 byly zakoupeny první moduly automatizovaného knihovního systému LANius. Půjčování jeho prostřednictvím bylo zahájeno 22. 6. 1995, a to v oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti a mládež zároveň. Čítárna systém LANius využívá od února 1996. V červenci 2005 knihovna přešla na windows verzi LANia - Clavius.

1.7. 1997 byla knihovna sloučena s okresním muzeem do jedné organizace – Okresní muzeum a knihovna Sokolov a v důsledku úsporných opatření byly ještě téhož roku zrušeny její 2 pobočky – pro dospělé (v ulici Sokolovská) a pro děti a mládež (v ulici Alšova). V říjnu 1997 byl uživatelům knihovny zpřístupněn veřejný internet.

V roce 2000 došlo k opětovnému oddělení knihovny a muzea a od 1. 10. 2000 začala fungovat Okresní knihovna Sokolov jako samostatná organizace.

Koncem roku 2002 pořídila knihovna ze státní dotace získané v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" Ministerstva kultury ČR tři další počítače s přístupem k internetu pro veřejnost.

Od 1.1. 2003, kdy došlo k zániku okresů, přešla knihovna pod město Sokolov a stala se Městskou knihovnou Sokolov. Krajskou knihovnou Karlovy Vary byla zároveň pověřena výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov.

V prosinci 2004 bylo otevřeno nové oddělení – oddělení pro nevidomé a slabozraké (zvuková knihovna), na jehož vybudování získala knihovna státní dotace v rámci programů Ministerstva kultury ČR – "Veřejné informační služby knihoven" a "Knihovna 21. století". Město Sokolov přispělo 50 000 Kč.

V srpnu 2010 bylo po rekonstrukci znovu otevřeno oddělení pro děti a mládež. Na vylepšení prostor pro malé a mladé čtenáře získala knihovna částku 200 000 Kč od Nadace ČEZ.

Od září do konce roku 2013 probíhala celková rekonstrukce čítárny, provoz v plném rozsahu byl opět zahájen v lednu 2014. Celkové náklady na rekonstrukci činily téměř 1 000 000 Kč. Finanční prostředky poskytlo město Sokolov a Karlovarský kraj. Do nové čítárny a studovny byl možný bezbariérový vstup
z nádvoří zámku. Došlo ke spojení se studovnou a byly sem soustředěny všechny počítače pro veřejnost. K dispozici zde bylo také Wi-Fi připojení, takže návštěvníci mohli používat své vlastní notebooky. Prostor sloužil také jako přednáškový sál s kapacitou 80 lidí.

9.9. 2019 byla ve Slavíčkově ulici 1696 otevřena Pobočka pro děti a mládež.

V březnu 2019 započala přestavba dvou vybraných objektů na Starém náměstí (č. p. 134 a 135) pro potřeby městské knihovny. Stavební práce byly dokončeny v červnu, stěhování a zabydlení proběhlo
o prázdninách a 1. 9. 2020 byl zahájen provoz knihovny v nových prostorách. Rekonstrukci v rozsahu cca 40 miliónů financovalo město Sokolov v rámci svého rozpočtu.  Knihovna nyní disponuje prostory o rozloze 1 500 m2.

V současné době je v knihovně k dispozici celkem 14 PC, z toho 6 v čítárně, 3 v oddělení pro děti
a mládež a 5 na pobočce pro děti a mládež. Veřejnost může využívat připojení k síti internet a MS WORD a MS EXCEL. Knihovna pořádá informativní           a literární pořady pro mateřské a základní školy, různé kulturní akce (přednášky, besedy) pro školy a veřejnost. V současné době má knihovna ve fondu      cca 100 000 svazků, roční návštěvnost činí cca 60 000 návštěvníků.